Informacje

Wspólne działania przyczyniają się do zapobiegania i eliminowania zagrożeń poprzez korzystanie z KMZB

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa była tematem przewodnim na spotkaniu w koluszkowskim urzędzie miejskim rożnych instytucji miasta i gminy Koluszki. Celem spotkania było eliminowanie i zapobieganie zagrożeniom ujawnionym dzięki KMZB oraz uświadamianie społeczeństwa jak wielką rolę odgrywa Krajowa Mapa Zagrożeń.

Na początku marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Koluszkach odbyło się spotkanie zainicjonowane przez policjantów z Wydziału Prewencji z koluszkowskiej komendy. W spotkaniu tym wzięli udział pracownicy urzędu, pedagodzy, przedstawiciele szkół z gminy Koluszki oraz policjanci. Z uwagi na podjętą współpracę z koluszkowskim urzędem miejskim, który jest otwarty na tego typu działania i zainteresowany problemami społeczeństwa gdzie dąży się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców odbyło się spotkanie promujące Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy zaplanowali wspólne działania na przyszłość aby uświadamiać społeczeństwo jak promować pozytywne zachowania a niwelować te negatywne. Pedagodzy, dyrektorzy szkół, urzędnicy i policjanci dzięki wzajemnej współpracy opracowali cele do realizacji ze wzajemną współpracą tych wszystkich instytucji. Celem takim jest również uświadamianie społeczeństwa jak dużą rolę odgrywa KMZB w poprawie jakości naszego bezpieczeństwa oraz promowanie jej wśród społeczności lokalnej. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala skutecznie eliminować i zapobiegać zagrożeniom w naszym powiecie. Współpraca policjantów z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Koluszkach oraz szkół pozwala na bliższą weryfikacje potrzeb lokalnej społeczności oraz placówek oświatowo-wychowawczych na rzecz dobra mieszkańców całego powiatu. Wzajemna współpraca pozwoli na zorganizowanie spotkań, imprez, konkursów, sportowych przedsięwzięć, które mają na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wśród lokalnej społeczności a przez to ukazywanie pozytywnych postaw i zachowań mieszkańcom naszego regionu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest efektywnym  narzędziem do przekazania policji informacji o dostrzeganych w lokalnym środowisku problemach i zagrożeniach. Czasem może też okazać się, że dzięki realizacji zadań wynikających z mapy policjanci ujawnią również inne naruszenia. W niwelowaniu nanoszonych zagrożeń ważna jest również współpraca policji ze szkołami i urzędami gdzie rozwiązywanie takich problemów wymaga współpracy tych instytucji.

Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji i bezpośrednich, niebezpiecznych zdarzeń. Do tego służy bowiem numer alarmowy 112.

Obecnie na mapę nanieść można informacje dotyczące 26 kategorii  zagrożeń takich, jak: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zła organizacja ruchu drogowego, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo.

 

 • spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Koluszkach
  spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Koluszkach
 • policjanci z pedagogami i przedstawiacielami szkół rozmawiają na temat bezpieczeństwa
  policjanci z przedstawiacielami szkół rozmawiają na temat bezpieczeństwa
 • policjanci omawiają funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa
  policjanci omawiają funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa
 • policjanci omawiają funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa
  policjanci omawiają funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa
Powrót na górę strony