Informacje

,,Niechronieni"

29 marca 2019 roku policjanci koluszkowskiej drogówki jak i w całym kraju przeprowadzają działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Podczas akcji mundurowi zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci realizują działania skierowane na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg. Zwracają szczególną uwagę na przejścia dla pieszych, skrzyżowania i główne ciągi komunikacyjne, czyli te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. W trakcie prowadzonych działań zwracają również uwagę na kierujących, którzy zbliżając się do przejścia dla pieszych nie ustępują pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu lub wyprzedzają bezpośrednio przed przejściem.

Apelujemy przede wszystkim do kierowców o szanowanie pierwszeństwa pieszych na przejściach. Zwracanie bacznej uwagi na to co się dzieje w ich okolicach. Warto pamiętać, że zbliżając się do oznaczonego przejścia dla pieszych kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu się do zmieniającej sytuacji, tak aby szybko mógł zareagować na to co w tym momencie zauważy. Częstym błędem kierowcy jest nie zatrzymanie pojazdu w chwili gdy inny pojazd zatrzymał się aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Należy jednak pamiętać o tym, że korzystanie z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim zagrożenia jego życia i zdrowia. Pieszy powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy przepisy ruchu drogowego, więc powinien wykazywać się rozsądkiem ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Powrót na górę strony