Informacje

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi organizuje konkurs na film/spot profilaktyczny pod hasłem „ZWYCIĘŻAMY BO BEZPIECZNIE GRAMY”.

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkól Podstawowych z terenu całego województwa łódzkiego i będzie realizowany w trzech kategoriach wiekowych: I-klasy 1-3, II-klasy 4-5, III -klasy 6-8.

Celem konkursu jest ograniczanie zjawiska przemocy poprzez:

-        Uwrażliwienie młodzieży, a także całego społeczeństwa na problem przemocy
ze szczególnym uwzględnieniem zachowań tzw. stadionowych,

-        Zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie przemocy, poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań i nawyków,

-        Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, z uwzględnieniem zasad fair play oraz wskazywanie atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego.

Przedmiotem konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie do 2 minut o tematyce dotyczącej bezpiecznego kibicowania związanego                       z życiem wolnym od przemocy, uzależnień, dyskryminacji oraz wskazujący na wyraźny sprzeciw wobec takich zachowań. Zgodny z hasłem konkursowym „Zwyciężamy bo bezpiecznie gramy”. Konkurs powstał w związku z mającymi odbyć się w naszym kraju Mistrzostwami Świata U-20 w Piłce Nożnej. W Łodzi odbędzie się mecz otwarcia oraz mecz finałowy Mistrzostw.

Konkurs na spot/ film profilaktyczny rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i trwa do 30 maja 2019 r

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do dnia 30 maja 2019 r., 

pracy konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: 

Wydział Prewencji KWP w Łodzi ul.  Pienista 71,

91-048 Łódź z dopiskiem konkurs „Zwyciężamy bo bezpiecznie gramy”.

 

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania

  • 196.53 KB
  • 31.5 KB
  • 32 KB
Powrót na górę strony