Informacje

Skrupulatna analiza zagrożeń na KMZB przez dzielnicowych ze rzgowskiego komisariatu

W związku z przeprowadzoną analizą zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci z KP w Rzgowie oraz KPP w Koluszkach przeprowadzili analizę najważniejszych zagrożeń w kategorii ,,przekroczenie dozwolonej prędkości”. Od momentu działania KMZB tj. od 2016 roku w tej kategorii zostało potwierdzonych 1098 zagrożeń w powiecie łódzkim wschodnim. Natomiast wszystkich potwierdzonych zagrożeń różnych kategorii jest 1661. Sytuacji dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości było aż 563.

 

3 lipca 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie w OSP w Woli Rakowej policjantów powiatu łódzkiego wschodniego z lokalną społecznością oraz władzami samorządowymi. Dzielnicowi ze rzgowskiego komisariatu rozpoczęli z własnej inicjatywy działania profilaktyczne, które mają na celu wypracowanie skutecznego sposobu likwidacji zagrożenia jakim jest przekroczenie dozwolonej prędkości.  W tym celu zostało zorganizowane spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi. Dla zobrazowania natężenia tego zagrożenia w Woli Rakowej i sąsiadującym Giemzówku na KMZB zagrożeń dotyczących nadmiernej prędkości jest 297. Są to naniesione zagrożenia potwierdzone.

W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Koluszkach asp. sztab. Robert Derliński, dzielnicowy gminy Brójce sierż. sztab. Rajmund Miernik i dzielnicowy gminy Rzgów sierż. sztab. Przemysław Frankowski w rozmowie ze zgromadzonymi mieszkańcami ustalili wstępny projekt zwalczania nadmiernej prędkości. W ramach powstania projektu miałby powstać monitoring w określonych miejscach w Woli Rakowej. Przede wszystkim w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Tuszyńską i ul. Kościelną. Dodatkowo omówione zostały przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną ,,na dotyk”. Kolejnym punktem miałyby być patrole policyjne  ponadnormatywne, które szczególnie zajęłyby się kontrolą ruchu drogowego pod względem przestrzegania prędkości i ogólnego bezpieczeństwa na drodze. Mamy nadzieję, iż przy wspólnym porozumieniu realizacja omówionego projektu będzie owocna.

Od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego doszło do 2 852 zdarzeń drogowych natomiast tylko w Woli Rakowej było ich 64.

 

Na KMZB można nanosić informacje dotyczące zagrożeń takich jak, m.in.: przekroczenie dozwolonej prędkości, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, dzikie wysypiska śmieci, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zła organizacja ruchu drogowego, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo itd.

Przypominamy! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji. W takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy 112.   

 

Mieszkańcom dziękujemy za dotychczasową aktywność w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i współpracę z Policją w zakresie eliminowania zagrożeń.

 

  • policjanci na spotkaniu z mieszkańcami Woli Rakowej omawiają zagrożenia z KMZB dotyczące nadmiernej prędkości
  • policjanci na spotkaniu z mieszkańcami Woli Rakowej omawiają zagrożenia z KMZB dotyczące nadmiernej prędkości
  • policjanci na spotkaniu z mieszkańcami Woli Rakowej omawiają zagrożenia z KMZB dotyczące nadmiernej prędkości
  • policjanci na spotkaniu z mieszkańcami Woli Rakowej omawiają zagrożenia z KMZB dotyczące nadmiernej prędkości
Powrót na górę strony