Informacje

Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Wyniki badań zjawiska picia alkoholu i używania narkotyków wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz formy przeciwdziałania uzależnieniem podejmowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego – przedstawione zostały w czasie konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W konferencji udział wzięli: marszałek Witold Stępień, wicemarszałek Dariusz Klimczak, komendant wojewódzki policji w Łodzi - insp. Andrzej Łapiński, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek oraz naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi nadkom. Arkadiusz Karasek.


Przedstawiciele samorządu przekazali komendantowi wojewódzkiemu policji w Łodzi dziesięć „walizek edukacyjnych”, zawierających atrapy narkotyków oraz akcesoria, z których korzystają handlujący narkotykami i dopalaczami, by zmylić czujność opiekunów młodzieży. Walizki zakupiono ze środków samorządowych. Zostaną one wykorzystane podczas szkoleń prowadzonych przez funkcjonariuszy policji dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Jedna z walizek trafiła w ręce policjantów z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.


     Z przedstawionych przez dyr. Mroczek badań wynika m.in., że w minionych dziesięciu latach spożycie napojów spirytusowych utrzymuje się na niezmiennym poziomie. Niewiele zmienił się także odsetek osób, które przyznają się do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (w 2005 r. – 4,7 proc., w 2015 – 3,7 proc.). Odnotowano za to istotny spadek odsetka kobiet w ciąży, przyznających się do spożycia alkoholu – z 25 do 13,8 proc. badanych.

Szczegółowe wyniki badań dostępne są na stronie internetowej RCPS - www.rcpslodz.pl/. (m)

żródło:Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

  • walizka
  • walizka
Powrót na górę strony