Informacje

Promocja zawodu policjanta

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu w promocję zawodu przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach po raz kolejny uczniowie klas mundurowych z LO w Wiśniowej Górze mieli okazję poznać tajniki zawodu policjanta. Licealiści tego dnia wybrali się do Warszawy z policjantami i pracownikami koluszkowskiej komendy,aby bliżej przyjrzeć się mundurowym, którzy swoją codzienną służbę pełnią w powietrzu i na wodzie. Lotnisko Policyjne Warszawa – Bienice, Komisariat Rzeczny w Warszawie wywarły na młodych ludziach duże wrażenie. Nie zabrakło również lekcji historii powstania i funkcjonowania formacji policyjnych na przestrzeni lat w Muzeum Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie

6 września 2019 roku z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego  oraz Technika Kadr i Szkolenia została zorganizowana wycieczka dla klas mundurowych w ramach promocji zawodu policjanta.  Uczniowie z LO w Wiśniowej Górze, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w mundurze pojechali do stolicy wspólnie z policjantami i pracownikami koluszkowskiej Policji oraz swoimi opiekunami. Pobyt w Warszawie rozpoczął się wizytą w Biurze Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP gdzie młodzi ludzie mieli okazję poznać dzieje powstania formacji policyjnych na polskich ziemiach. Dowiedzieli się o przemianach społecznych i politycznych z dużym wyróżnieniem etosu służby. Licealiści z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się nadkom. Krzysztofowi Musielak, który fascynująco opowiadał o historii Policji. Zaprezentowana wystawa przedstawiała różne aspekty funkcjonowania służb policyjnych od czasów ich powstania, przez I wojnę światową do chwili obecnej.

Kolejnym punktem wyprawy było niezwykłe Lotnisko Warszawa – Babice, które wykorzystywane jest przez służby policyjne, wojskowe oraz pogotowia ratunkowego. Obiekt ten powstał po II wojnie światowej. Jego historia rozpoczyna się od początku XX wieku, gdzie na terenach lotniska po 1918 roku powstała jedna z siedzib Instytutu Badań Techniki Lotniczej. Odbywają się na nim loty szkoleniowe służb policyjnych. Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu KGP usytuowany jest właśnie na lotnisku Warszawa – Babice, który sprawuje nadzór nad sekcjami lotnictwa policji przy komendach wojewódzkich w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu. Zadania realizowane przez policyjnych lotników to m. in: pościgowo – blokadowe, obserwacyjno – rozpoznawcze, desantowe, poszukiwania osób zaginionych, ratowniczo – ewakuacyjne, monitorujące z teletransmisją, szkolenie pododdziałów specjalnych. Uczniowie mieli okazję poznać bliżej zawód policyjnego pilota. Zobaczyć jak wygląda jego codzienna służba w powietrzu. Profesja ta wzbudziła wielki podziw i zainteresowanie młodzieży, ponieważ Lotnictwo Policji to bardzo nieliczna służba, pełnią ją szczególnie wyselekcjonowani policjanci. Większość ich służby pełniona jest w powietrzu, na wysokościach walczą o życie i bezpieczeństwo innych. Wycieczkowiczów zachwyciły również maszyny jakimi latają policjanci, mogli na własne oczy zobaczyć pokaz lotu i lądowanie policyjnego śmigłowca.

Po tak wielu ciekawych informacjach, spotkaniach i przeżyciach wycieczkowicze odwiedzili na koniec Komisariat Rzeczny w Warszawie, który powstał w 1920 roku. Był on pierwszym specjalistycznym komisariatem. Z pracą policjantów rzecznych na co dzień dbających o bezpieczeństwo nad wodą zapoznała się młodzież z Wiśniowej Góry, poznając ich codzienne zadania zwiedziła też niewielki budynek z imponującą historią.   

Był to niezwykły dzień pełen emocji i wrażeń a promocja policyjnego zawodu uświadomiła licealistom, że praca w niebieskim mundurze ma wiele profesji. Każdy z przyszłych stróżów prawa może znaleźć coś dla siebie. Jest to wyjątkowy i trudny zawód jednocześnie dający możliwość rozwoju i poszerzania horyzontów. Dzisiaj uczniowie przekonali się, że policjantem jest się wszędzie, na lądzie, w wodzie i w powietrzu. A w codziennej służbie nie ma rutyny.

 

 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • uczniowie klas mundurowych na wycieczce w warszawie w ramach promocji zawodu policjanta
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • licealiści na wycieczce na policyjnym lotnisku
 • klasa mundurowa w Komisariacie Rzecznym w Warszawie
 • klasa mundurowa w Komisariacie Rzecznym w Warszawie
Powrót na górę strony