Informacje

,,Dobra Pani” czytana słuchaczom przez policjantki z Tuszyna

Policjantki z Komisariatu Policji w Tuszynie po raz kolejny wzięły udział w 8 edycji Narodowego Czytania 2019 ,,Nowele Polskie”. Przedsięwzięcie już od 8 lat organizowane jest przez Miejską Bibliotekę w Tuszynie. Na placu Reymonta spotkali się przedstawiciele różnych instytucji, władz samorządowych oraz uczniowie, przedszkolacy i mieszkańcy miasta aby wspólnie uczestniczyć w tej niezwykłej akcji. Nie mogło również zabraknąć policjantek tuszyńskiej Policji na co dzień pracujących w Zespole ds. Wykroczeń sierz. szt. Magdalena Sochaczewska i sierż. szt. Milena Latosińska czytały najmłodszym pociechom książkę pt: ,,Dobra Pani” E. Orzeszkowej.

Czytając dziecku książki zaspokajamy jego tak ważne potrzeby emocjonalne, poszerzamy tematykę jego zainteresowań, rozwijamy wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość. Od 8 lat na terenie całego kraju odbywa się akcja ,,Narodowe Czytanie” zainicjowana przez Prezydenta RP. W dniu dzisiejszym w Tuszynie na pl. Reymonta spotkali się uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych oraz instytucji aby wspólnie słuchać… Słuchać jak czytają nowele polskie m.in. policjantki z Komisariatu Policji w Tuszynie, które w tym roku przeczytały zgromadzonej publiczności ,,Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej. Słuchacze uważnie skupiali się na tematyce książki i losach jej bohaterów. Każda książka czegoś nas uczy i ukazuje świat w innym świetle. Było to niesamowite literackie spotkanie policjantek z mieszkańcami miasta, w które zawsze bardzo się angażują. Na koniec każdy zainteresowany mógł porozmawiać z przedstawicielkami niebieskiego munduru. To już kolejny rok kiedy mundurowi tuszyńskiego komisariatu z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w akcji ,,Narodowego Czytania” i chętnie spotykają się ze społeczeństwem.

  • Policjantki czytają książki mieszkańcom Tuszyna
  • Policjantki czytają książki mieszkańcom Tuszyna
  • Policjantki czytają książki mieszkańcom Tuszyna
  • Policjantki czytają książki mieszkańcom Tuszyna