Informacje

Szkolenie dotyczące szkodliwości alkoholu

16 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyło się szkolenie, której inicjatorem był Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjanci i pedagodzy z Koluszek. Tematem przewodnim szkolenia był zgubny wpływ alkoholu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka oraz konsekwencje prawne sprzedaży alkoholu nieletnim. Celem szkolenia miało być uświadomienie sprzedawców i właścicieli sklepów w kwestii sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim lub osobom nietrzeźwym.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Robert Derliński wraz z terenowym dzielnicowym oraz policjantką zespołu ds. nieletnich koluszkowskiej komendy. Spotkanie rozpoczęło się wykładem zaprezentowanym przez przedstawiciela Instytutu Rozwoju i Edukacji – Progres w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć sprzedawców i właścicieli sklepów z terenu miasta i gminy Koluszki. W takcie szkolenia policjanci omówili konsekwencje prawne dla osób sprzedających alkohol osobom nieletnim oraz jak takich sytuacji uniknąć. Mundurowi omówili podstawowe akty prawne, ustawę o wychowaniu w trzeźwości, zagrożenia związane z piciem alkoholu oraz zasady "asertywnej odmowy" sprzedaży alkoholu. Na koniec wszystkim zainteresowanym zostały rozdane przez koluszkowskich pedagogów plakaty i zawieszki, które wykonali uczniowie szkół podstawowych gminy i miasta Koluszki. Plakaty zostaną rozwieszone w punktach sklepowych, które jasno przekazują, iż napoje alkoholowe nie są sprzedawane osobom poniżej 18 roku życia.

  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
  • szkolenie z udziałem policjantów dot. sprzedaży alkoholu
Powrót na górę strony