Informacje

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego

28 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, odbyła się odprawa roczna. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu wyników i osiągnięć policyjnych uzyskanych przez policjantów w 2019 roku. W odprawie uczestniczyła kadra kierownicza KPP Łódź Wschód, przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie łódzkim wschodnim.

Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski, przywitał zgromadzonych gości po czym omówił rezultaty pracy poszczególnych pionów oraz jednostek podległych jak również stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. W 2019 roku na terenie całego powiatu doszło do 1011 przestępstw, to o 104 mniej niż w roku ubiegłym. 1052 prowadzonych postępowań przygotowawczych czyli 76 postępowań mniej niż w 2018 roku. W 2019 roku doszło do 98 wypadków drogowych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego, w których śmierć poniosło 6 osób, to o połowę mniej niż w roku poprzednim. Policjanci obsługiwali 926 kolizji drogowych, których było o 36 więcej niż w 2018 r. Ilości podjętych interwencji, na terenie całego powiatu wyniosła 9 998 to o 772 interwencji więcej.

W kolejnej części odprawy komendant koluszkowskiej Policji omówił Obchody Święta Policji przypadające w 100. rocznicę powstania tej formacji. Nie zabrakło również wyróżnienia postaw policjantów, którzy są zawsze gotowi nieść pomoc. Mundurowych wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach związanych z wiedzą i umiejętnościami policyjnymi, spektakularnych działań kryminalnych. Komendant omówił również szeroko prowadzoną przez cały rok promocję zawodu, odejścia i zwolnienia ze służby. Prezentacja przedstawiająca całoroczną pracę policjantów, pracowników cywilnych, wzajemną współpracę z innymi służbami zakończyła się podkreśleniem ważnej roli jaką na co dzień wykonują wszyscy pracownicy naszej jednostki. Ponadto Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski odniósł się do znaczenia współpracy z władzami samorządowymi. W kierunku ich przedstawicieli skierował słowa podziękowania za przekazaną pomoc niematerialną i finansowe wsparcie dla Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Podkreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej Policji zmierzać będą do stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałaniu wszelkim zjawiskom patologicznym i niepożądanym.

Zaproszeni goście podziękowali za pracę jaką wykonują policjanci na terenie naszego powiatu a na koniec zostały omówione tematy najważniejsze dla danej gminy.

 

  • odprawa roczna w komendzie w Koluszkach
  • odprawa roczna w komendzie w Koluszkach
  • odprawa roczna w komendzie w Koluszkach
  • odprawa roczna w komendzie w Koluszkach
  • odprawa roczna w komendzie w Koluszkach
  • odprawa roczna w komendzie w Koluszkach
  • odprawa roczna w komendzie w Koluszkach
Powrót na górę strony