Informacje

O odpowiedzialności karnej nieletnich…

Policjantki z Zespołu ds. Nieletnich wraz z dzielnicowym ze Rzgowa spotkali się z uczniami aby przedstawić im temat odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle przepisów jakie zawarte są w ustawie. Młodzież podczas spotkania dowiedziała się również o cyberzagrożeniach na jakie są narażone w sieci.

Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach wraz z dzielnicowym z Komisariatu Policji w Rzgowie odwiedziły mury Szkoły Podstawowej w Kalinie oraz Tuszynie. Na spotkaniu z uczniami mundurowi szeroko omówili temat odpowiedzialności karnej nieletnich zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Kolejnym tematem poruszonym przez stróżów prawa to zjawisko cyberprzemocy i wszelkich zagrożeń z nim związanych.

Przypominamy!

Cyberprzemoc to przede wszystkim stosowanie przemocy takiej jak: nękanie, prześladowanie, wyśmiewanie innych bądź zastraszanie z wykorzystaniem internetu, wiadomości sms i e-mail, portali społecznościowych i innych.

  • policjanci na spotkaniu z uczniami
  • policjanci na spotkaniu z uczniami
  • policjanci na spotkaniu z uczniami
Powrót na górę strony