Informacje

Komunikat dla interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Koluszkach (lub jego Zastępców) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer  047 842 12 10

jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowkomendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów 47 842 12 33 . Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.