Informacje

Bezpieczna droga do szkoły to priorytet policjantów

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, dlatego policjanci powiatu łódzkiego wschodniego już teraz kontrolują oznakowanie poziome i pionowe w obrębie szkól i prowadzących do nich dróg. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet dla policjantów koluszkowskiej jednostki policji. Bezpieczna droga do szkoły naszych pociech to również zadanie dla rodziców, dlatego stróże prawa apelują do dorosłych o uczulenie dzieci co do zagrożeń jakie mogą je spotkać na drodze i przeprowadzenie rozmów na ten temat.

Działania prowadzone przez policjantów koluszkowskiej drogówki są realizowanie na terenie miasta jak i całego powiatu łódzkiego wschodniego. Już teraz mundurowi myślą o bezpieczeństwie uczniów i kontrolują oznakowania pionowe i poziome w obrębie szkół. Przede wszystkim zwracają uwagę na to czy oznakowanie jest prawidłowe, widoczne i czytelne dla pieszych jak i kierowców. O wszelkich nieprawidłowościach policjanci będą powiadamiać zarządców dróg.

Już za kilka dni 1 września dlatego ruch w okolicach szkół będzie większy. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Dzielnicowi jak i policjanci wydziału ruchu drogowego będą patrolować rejony placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas najważniejsze. Dużą rolę odgrywają też rodzice, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie i zagrożeniach na jakie mogą być narażone w ruchu drogowym. Wspólnie dbajmy o najmłodszych aby droga do szkoły jak i powroty z niej były bezpieczne!

 

Należy pamiętać o tym, że dziecko:

- w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat, czyli np. rodzeństwa. Zasada ta nie dotyczy jednak stref zamieszkania i tras przeznaczonych wyłącznie dla pieszych,

- w drodze do i ze szkoły ma obowiązek iść chodnikiem. W przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma – lewą stroną drogi,

- powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,

- w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, dozwolone jest przejście tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora powinno wykonać następujące czynności: spojrzeć w lewo, później w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może bezpiecznie przejść przez jezdnię,

- nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu,

- nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu.

  • policjanci kontrolują obszary przy szkołach
  • radiowóz i policjant stoją przy szkole
Powrót na górę strony