Informacje

Betlejemskie Światło Pokoju przekazane na ręce Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Symbol ciepła, pokoju, nadziei i miłości czyli Betlejemskie Światło Pokoju dotarło dziś do koluszkowskiej komendy. Za pośrednictwem druhów zostało przekazane w ręce insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, który odebrał światełko w imieniu wszystkich policjantek, policjantów i pracowników powiatu łódzkiego wschodniego. Harcerze i harcerki są strażnikami światła, przekazują je instytucjom oraz mieszkańcom miast, miasteczek i wsi. Za ich pośrednictwem wędruje prawie po całej Europie, a my mamy ten zaszczyt, że tradycyjnie i w tym roku Betlejemskie Światło zawitało w mury koluszkowskiej komendy.

18 grudnia 2020 roku za pośrednictwem druhów z  3 Drużyny Starszoharcerskiej im. Jana Pawła II w Koluszkach, którzy gościli w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zostało przekazane Betlejemskie Światło Pokoju na ręce komendanta insp. Krzysztofa Dąbrowskiego. Światło jest symbolem braterstwa, pojednania i pokoju, już od kilku lat tuż przed zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia dociera w mury koluszkowskiej komendy. Jesteśmy dumni, że Betlejemskie Światło jest wspólną ideą ulepszania świata kontynuowaną przez harcerzy i policjantów.  Szef koluszkowskiej Policji dziękując za ten cenny dar jednocześnie życzył harcerzom bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku i wszelkiej pomyślności.

 

Sama idea Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowała w roku 1986. Wówczas akcję zorganizowało Austriackie Radio i Telewizja (ORF). Rok później patronat nad akcją przejęli austriaccy skauci. Symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, co roku trafia do różnych instytucji – szpitali, urzędów, sierocińców oraz domów, aby w czasie Bożego Narodzenia stać się symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.

W Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju prowadzą od 1991 roku harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. W tym roku Światło zostało przekazane polskim harcerzom przez skautów słowackich 13 grudnia na Łysej Polanie. Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do wielu ludzi i instytucji z całego kraju.

  • Komendant komendy w Koluszkach wita harcerki i wspólnie z nimi zapala światło pokoju
  • Komendant komendy w Koluszkach wita harcerki i wspólnie z nimi zapala światło pokoju
  • zapalone lampiony z Betlejemskim Światłem Pokoju
  • zapalone lampiony z Betlejemskim Światłem Pokoju
Powrót na górę strony