Informacje

Wojewódzkie działania „NURD – Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

4 lutego 2021 roku policjanci garnizonu łódzkiego przeprowadzą wojewódzkie działania „NURD”. Działania te są skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli uczestników ruchu którzy są najbardziej narażeni na skutki ewentualnych zdarzeń drogowych. Podczas tych działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami względem pieszych, w szczególności w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Przypominamy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Jak widać piesi dbając o własne bezpieczeństwo, sami mogą sobie zapewnić dodatkową ochronę, nosząc elementy odblaskowe. Natomiast rowerzyści w tym celu powinni zadbać o niezbędne wyposażenie roweru. Prawidłowe oświetlenie i odblaski sprawiają, że jesteśmy bardziej widoczni na drodze a tym samym bardziej bezpieczni.

Powrót na górę strony