Informacje

Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”

W dniu dzisiejszym tj. 14 września 2016 roku o godzinie 13:00, z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach, odbyła się konferencja dotycząca ,,Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa”. W trakcie spotkania mundurowi przybliżyli również założenia programu ,,Dzielnicowy bliżej Nas”

Kilkudziesięciu przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego, uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez koluszkowskich policjantów. W spotkaniu moderowanym przez Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego inspektora Krzysztofa Dąbrowskiego, uczestniczyli między innymi : Wicestarosta Łódzki Wschodni pani Ewa Gładysz, burmistrzowie, wójtowie i sołtysi z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, placówek edukacyjnych oraz innych instytucji, które realizując swoje cele statutowe przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych mediów.      

 

Po kilku słowach wstępu, Komendant KPP Łódź-Wschód przywitał zgromadzonych, a następnie przekazał głos Oficerowi Prasowemu KPP Łódź-Wschód, który omówił podstawowe założenia programu ,,Dzielnicowy bliżej Nas”.  

Ten zaś poinformował, że celem wymienionego programu, jest zapewnienie stabilizacji kadrowej oraz podniesienie rangi policjantów pełniących służbę na stanowisku dzielnicowego. Zakłada on również przeprowadzenie specjalnych szkoleń, których głównym celem jest spowodowanie wzmocnienia kontaktów policji z obywatelem.

 Wymieniony poinformował, iż ramach realizacji powyższych założeń, w KPP Łódź-Wschód rozszerzono dotychczasowe sposoby kontaktu z dzielnicowym, po przez wdrożenie kolejnych kanałów komunikacji.  W tym celu, każdy z dzielnicowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego posiada indywidualną skrzynkę e-mail, która umożliwia prowadzenie szybkiej i skutecznej korespondencji.

 Mł. asp. Grzegorz Stasiak, w ramach omawianego programu, przedstawił również sylwetki obecnych na spotkaniu dzielnicowych z terenu całego powiatu. Poinformował ponadto, kto prowadzi bezpośredni nadzór nad ich pracą. Zasygnalizował, iż  sukcesywnie wdrażane będą kolejne narzędzia, które pozwolą dostosować rolę dzielnicowego do wymagań i oczekiwań lokalnych społeczności.  W trakcie pokazu multimedialnego zaprezentowano również zakładkę  ,,Twój dzielnicowy”  umieszczonej w górnym panelu strony internetowej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego pod adresem :  www.lodz-wschod.policja.gov.pl , która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące dzielnicowych z terenu powiatu, w tym numer służbowego telefonu komórkowego i wspomniany adres e-mail.    

  Następnie głos zabrali podkomisarz Marcin Smarz oraz aspirant sztabowy Jarosław Powoniak, którzy omówili i zaprezentowali sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pokazali, iż obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, a wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Przekazali, iż informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach, tj. informacjach z policyjnych systemów informatycznych, z część interaktywnej umożliwiającej bezpośredni udział mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, oraz informacjach pozyskanych  anonimowo od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Poinformowali również w jaki sposób policja będzie reagowała na zgłoszenia nanoszone na mapę, oraz w jakich terminach będą one weryfikowane.  

Mundurowi, zachęcali również do włączenia się poszczególnych instytucji w rozpowszechnianie informacji o mapie, podkreślając, iż dotarcie do szerokiego grona odbiorców gwarantuje zdobycie szerszej wiedzy i szybszą reakcję na ewentualne zagrożenia. To zaś przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.   

W trakcie konferencji pojawiło się również wiele pytań ze strony uczestników spotkania w głównej mierze dotyczących strony technicznej przy korzystaniu z mapy zagrożeń jak i sposobów realizacji zadań zawiązanych z weryfikacją otrzymanych za jej pośrednictwem zgłoszeń. Na wszystkie zadane pytania udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Na koniec spotkania wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Komendant KPP Łódź-Wschód insp. Krzysztof Dąbrowski serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie.

Poniżej fotorelacja z konferencji.  

 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
 • Konferencja poświęcona programom ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ,,Dzielnicowy bliżej Nas”
Powrót na górę strony