Informacje

Objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego powiatu łódzkiego wschodniego

W koluszkowskiej komendzie odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł. insp. Marka Wojtczaka. Tego dnia również koluszkowską komendę uroczyście pożegnał insp. Krzysztof Dąbrowski. Objęcia i zdania stanowiska dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin.

3 marca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach odbyła się uroczysta ceremonia, która rozpoczęła się od złożonego meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i wprowadzenia sztandaru. Został odczytany rozkaz wyznaczający na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł. insp. Marka Wojtczaka, który złożył meldunek o objęciu stanowiska. Podczas ceremonii rozkazem został odwołany z zajmowanego stanowiska również dotychczasowy komendant insp. Krzysztof Dąbrowski, który obecnie objął stanowisko komendanta w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Młodszy inspektor Marek Wojtczak służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako dowódca Drużyny Pogotowia Policji i Patrolowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 1999 roku objął stanowisko kierownika referatu kryminalnego Komisariatu Kolejowego Łódź Fabryczna a następnie oficera dyżurnego w III KP KMP w Łodzi. W latach 2002-2007 pełnił służbę jako wykładowca w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu. Od 2007 roku został Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. W roku 2017 objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego. 16 stycznia 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi powierzył obowiązki mł. insp. Markowi Wojtczakowi na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

  • Komendanci stoją umundurowani obok siebie
  • policjanci umundurowani stoją z pocztem sztandarowym
  • W pomieszczeniu stoją umundurowani policjanci z opuszczonym sztandarem
  • umundurowani komendanci stoją obok siebie i podają sobie ręce, trzymają w rękach kwiaty
Powrót na górę strony