Informacje

Zostań jednym z nas – dzielnicowy policjant pierwszego kontaktu

Służba dzielnicowego jest służbą dla społeczeństwa. Nazywany jest policjantem pierwszego kontaktu, do którego zwracają się mieszkańcy z różnymi problemami. Bardzo często jest wsparciem dla osób potrzebujących pomocy. To policjant, który dba o bezpieczeństwo w przydzielonym rejonie służbowym, szczególnie w czasach panującej pandemii niejednokrotnie sprawdza potrzeby swoich mieszkańców jak i osób wymagających szczególnej opieki. Dzielnicowy to policjant podlegający pod wydział prewencji, jego służba polega przede wszystkim na kontakcie ze społeczeństwem ale angażowany jest również w inne działania. Kim jest i jak wygląda jego służba?

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu tak mówi się o nim jako o ogniwie łączącym Policję ze społeczeństwem. Jego służba obejmuje pion prewencji, pod jego opiekę trafiają mieszkańcy w rejonie służbowym, do którego zostaje przydzielony. Bycie dzielnicowym nie jest łatwe, wymaga wielkiego zaangażowania, empatii do drugiego człowieka, zderzenia się z wielkimi problemami ludzi, którym należy pomóc. W codziennej służbie wielokrotnie policjant widzi trudne sytuacje życiowe swoich mieszkańców, przemoc w rodzinie, alkoholizm, konflikty sąsiedzkie, bezrobocie i wiele innych. Dlatego tak ważna jest pomoc i wsparcie, które można zaoferować drugiemu człowiekowi i zmienić jego życie choć trochę na lepsze. Jest policjantem, który dba o przestrzeganie porządku w rejonie, jednak jego zadania są wszechstronne: zatrzymuje sprawców przestępstw i wykroczeń, prowadzi działania profilaktyczne dzięki którym uwrażliwia na zagrożenia występujące w codziennym życiu i podpowiada jak z nimi walczyć. Przekazuje zasady bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole, w kontaktach z innymi ludźmi, ostrzega jak nie paść ofiarą oszustw. Jest częstym gościem w przedszkolach i szkołach, nie tylko dbając o bezpieczeństwo swoich najmłodszych mieszkańców ale również systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną. Współpracuje z lokalnymi samorządami, sołtysami, radami miast. Bardzo ważna jest jego dobra współpraca z policjantami różnych pionów i innych służb mundurowych oraz pracownikami socjalnymi.

W dobie panującej pandemii rola dzielnicowego jest szczególnie ważna i wymagająca. Każdego dnia kontroluje osoby przebywające na  kwarantannie i izolacji domowej. To właśnie dzielnicowy w trakcie obchodów podległego rejonu służbowego zobligowany jest do sprawdzenia, czy  takie osoby przebywają w miejscu wskazanym do odbywania kwarantanny i upewnienia się, czy nie potrzebują pomocy. Systematycznie współpracuje i wspiera w działaniach inspekcję sanitarną, służbę ochrony kolei, funkcjonariuszy miejskich.

W Policji możesz znaleźć swoje miejsce i pełnić służbę w każdym pionie. Wszelkie informację uzyskasz codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Możesz kontaktować się z osobami, które pokierują Cię co zrobić aby wstąpić w nasze szeregi:

Zespół Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F

tel. (47) 842 12 15; tel. (47)  842 12 16

 

sierż. sztab. Aneta Kotynia

 

  • Policjant stoi przy otwartych drzwiach radiowozu i rozmawia przez telefon z osobą przebywającą na kwarantannie
  • policjant w granatowym mundurze wręcza maseczkę kobiecie
  • policjant z policjantką stoją przy radiowozie i trzymają pudełko z balonami
  • umundurowany policjant i policjantka jadą rowerami służbowymi
  • umundurowany policjant stoi przed siedzącą na ławkach przed nim młodzieżą
  • umundurowana policjantka w żółltej kamizelce idzie obok idących chodnikiem dzieci
  • policjant odwrócony tyłem idzie z dwiema kobietami w stronę drewnianego domku
  • dzielnicowy stoi trzymając pieska na smyczy a obok niego stoi chłopiec z psem
  • Umundurowani policjanci idą na dworcu kolejowym
Powrót na górę strony