Informacje

Betlejemskie Światło Pokoju w koluszkowskiej komendzie

Druhowie przekazali dziś do Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach Betlejemskie Światło Pokoju. To symbol ciepła, pokoju, nadziei i miłości. Światło zostało przekazane w ręce komendanta inspektora Marka Wojtczaka, który odebrał je w imieniu wszystkich policjantek, policjantów i pracowników powiatu łódzkiego wschodniego. Mamy ten zaszczyt, że tradycyjnie jak każdego roku Betlejemskie Światło zawitało w mury koluszkowskiej komendy.

Harcerze i harcerki są strażnikami światła, przekazują je instytucjom oraz mieszkańcom miast, miasteczek i wsi. Za ich pośrednictwem wędruje prawie po całej Europie. 20 grudnia 2021 roku za pośrednictwem druhów z XIII Koluszkowskiego Szczepu Harcerskiego ,,Niebo", którzy gościli w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zostało przekazane Betlejemskie Światło Pokoju na ręce komendanta inspektora Marka Wojtczaka. Światło jest symbolem braterstwa, pojednania i pokoju, już od kilku lat tuż przed zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia dociera w mury koluszkowskiej komendy. Betlejemskie Światło Pokoju jest wspólną ideą ulepszania świata kontynuowaną przez harcerzy i policjantów. Szef koluszkowskiej Policji dziękując za ten cenny dar jednocześnie życzył harcerzom bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku i wszelkiej pomyślności.

 

sierż. sztab. Aneta Kotynia

  • komendant stoi obok trzech harcerek, które przekazują światło pokoju
  • komendant stoi obok trzech harcerek, które przekazują światło pokoju
  • dwa lampiony z zapalonymi świeczkami w środku stoją ustawione obok siebie na stoliku
Powrót na górę strony