Informacje

Przemoc – czy istnieje jakaś granica?

Przemoc domowa to nie tylko ta, która zostawia ślad na ciele. To nie tylko siniaki i zadrapania na twarzy, które widzimy. To też przemoc ekonomiczna, psychologiczna, emocjonalna i seksualna. Dlatego tak ważne jest uświadomienie osób krzywdzonych przemocą. Wzajemna współpraca koluszkowskich policjantek ze stowarzyszeniem ,,Okiem Kobiety” nabiera tempa. Wspólne spotkania mają na celu wypracowanie form pomocy jakie można zaoferować ,,ofiarom’’ na terenie miasta i gminy Koluszki.

9 czerwca 2022 roku w Koluszkach odbyło się kolejne spotkanie policjantek z przedstawicielkami stowarzyszenia ,,Okiem Kobiety”. Które przede wszystkim ma na celu dotarcie do ofiar przemocy domowej, zapewnienie im wsparcia i pomocy, która pozwoli na uwolnienie się od koszmaru jaki przeżywają. Wszystkie osoby, które zaangażowane są w działanie stowarzyszenia stawiają sobie przede wszystkim za cel dotarcie do ofiar przemocy a tak naprawdę uświadomienie mieszkańców Koluszek i gminy, iż działający punkt jest wsparciem i ochroną dla wszystkich krzywdzonych osób w naszej gminie. Ważne jest również to, iż sięgając po telefon i wzywając policyjną interwencję (często po latach znoszenia bólu fizycznego i psychicznego) czuć bezpieczeństwo i wsparcie ze strony interweniujących policjantów.

Przemoc domowa czy przemoc w rodzinie, często nazywana jest także znęcaniem się czy stosowaniem przemocy wobec osób bliskich. Jest to każde zachowanie, które wykorzystywane jest do zdobycia lub utrzymania władzy i kontroli nad osobą bliską. Obejmuje ona wszystkie fizyczne, seksualne, emocjonalne, ekonomiczne i psychologiczne działania lub groźby działań, które wpływają na inną osobę. Jest to jedna z najczęstszych form przemocy, której doświadczają kobiety. Do aktów przemocy domowej można zaliczyć: przemoc ekonomiczną, psychologiczną, emocjonalną, fizyczną i seksualną.

Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za to, że partner stosuje przemoc. Odpowiedzialność za swoje zachowanie ponosi jedynie osoba, która się go dopuszcza. Często jest tak, że mimo wielu różnym staraniom osoba stosująca przemoc nie jest w pełni zadowolona z tego, co robi partnerka. Kobieta która stara się za wszelką cenę odgadnąć myśli i zachcianki partnera traci wiele czasu i energii wewnętrznej , jej potrzeby przestają się liczyć.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego, mówi o znęcaniu się nad inną osobą:

§  1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Artykuł  190 Kodeksu Karnego - Groźba karalna

§  1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art.  190a Kodeksu Karnego - Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości

§  1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§  4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Więcej informacji dotyczących ustawy antyprzemocowej w linku poniżej:

http://lodz-wschod.policja.gov.pl/elw/informacje/71915,quotKoluszki-z-Kobietami-i-dla-Kobietquot-z-udzialem-Komendanta-Powiatowego-Poli.

sierż. sztab. Aneta Kotynia

  • policjantki na spotkaniu z mieszkankami
    Żródło foto: ,,Okiem Kobiety"
  • policjantki na spotkaniu z mieszkankami
    Żródło foto: ,,Okiem Kobiety"
  • policjantki na spotkaniu z kobietami
    Żródło foto: ,,Okiem Kobiety"
Powrót na górę strony