Informacje

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch nowo przyjętych policjantek, które wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe przygotowujące do służby. Komendant życzył młodym adeptkom sztuki policyjnej powodzenia i satysfakcji w służbie.

Posterunkowe w wieku 24 oraz 30 lat wstąpiły w szeregi policyjnej służby 7 listopada 2016 roku. 14 listopada 2016 roku o godzinie 09:00 w obecności Komendanta Powiatowego Policji insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Sławomira Wilenczyca oraz pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia KPP Łódź-Wschód Justyny Zrobek, wypowiedziały słowa roty ślubowania:

 

,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta,

 

Ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania,

 

Ślubuję:

pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych

 

Ślubuję:

strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Już 17 listopada br. zaprzysiężone  policjantki rozpoczną obowiązkowy półroczny kurs podstawowy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie zostaną przygotowane do wymagającej służby w Policji. W okresie szkolenia czeka je dużo nauki z zakresu obowiązującego prawa, taktyk i technik interwencji, zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz etyki zawodowej. Kurs kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego posterunkowe podejmą służbę w jednym z wydziałów Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

  • Przysięga nowo przyjętych funkcjonariuszy
  • Przysięga nowo przyjętych funkcjonariuszy
  • policjantki wypowiadają słowa roty ślubowania
  • policjantki wypowiadają słowa roty ślubowania w obecności komendanta
  • gartulacje komendanata dla nowoprzyjętych policjantek
  • policjantki podpisują się pod słowami roty ślubowania
  • policjantki podpisują się pod słowami roty ślubowania
  • policjantki podpisują się pod słowami roty ślubowania
Powrót na górę strony