Informacje

Dla bezpieczeństwa w parafii

Dzielnicowy przeprowadził spotkanie z duchownymi z gminy Andrespol, w trakcie którego przekazał informacje dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa i typów zagrożeń jakie mogą wystąpić na poszczególnych parafiach. .

Do spotkania zainicjowanego przez Dzielnicowego rejonu II w gm. Andrespol asp. sztab. Tomasza Bojanowskiego z proboszczami i wikariuszami kościołów znajdujących się na terenie Gminy Andrespol tj. Bedonia, Andrespola i Justynowa doszło w dniu 16  grudnia 2016 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrespolu. Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące zagrożeń mogących wystąpić w trakcie organizacji uroczystości kościelnych, przestępstw popełnianych na szkodę osób duchownych, środków ostrożności i pożądanych zachowań pomagających uniknąć wybranych zagrożeń, zasad postępowania w przypadku podejrzenia zagrożeń o charakterze terrorystycznym,  sposobów zabezpieczenia dóbr kultury pozostających na wyposażeniu Parafii, bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, bezpiecznego zachowania w trakcie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa osób starszych, uzależnień i przemocy domowej jak również zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania, dzielnicowy zaprezentował przygotowaną przez Komendę Główną Policji prezentację multimedialną.   

Powrót na górę strony