Informacje

Nowi policjanci w koluszkowskiej jednostce

9 stycznia 2024 roku szeregi łódzkiego garnizonu Policji zasiliło 57 funkcjonariuszy, w tym 35 policjantów i 22 policjantki. Dwoje z nowo przyjętych policjantów swoją służbę rozpocznie w koluszkowskiej jednostce. Po zakończonym uroczystym ślubowaniu przed nimi kurs podstawowy i kilkumiesięczny okres adaptacji. Nowo przyjętym funkcjonariuszom życzymy wytrwałości oraz sukcesów w tej wymagającej służbie.

9 stycznia 2024 roku inspektor Cezary Kacprzak Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego spotkał się z nowo przyjętymi funkcjonariuszami. Dwoje nowych policjantów, którzy spośród 57 nowych adeptów sztuki policyjnej, zostało przydzielonych do służby w koluszkowskiej komendzie. Nowi funkcjonariusze złożyli już ślubowanie i rozpoczną wkrótce  kurs podstawowy. Po jego zakończeniu czeka ich kilkumiesięczna adaptacja. Komendant złożył nowym funkcjonariuszom serdeczne gratulacje oraz życzył wytrwałości i sukcesów w tej wymagającej oraz niełatwej służbie. Określił również szereg możliwości rozwoju na jakie mogą liczyć pełniąc służbę w policji.
Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 możesz kontaktować się z osobami, które pokierują Cię co zrobić aby wstąpić w szeregi koluszkowskiej policji.
Zespół  Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego
95-040 Koluszki, ulica 11-go Listopada 62 F
tel. (47) 842 12 15; tel. (47)  842 12 16

 

  • Dwóch policjantów i jedna policjantka stoją przy banerze z napisem i logo Policja.
    Zdjęcie: Wydział Komunikacji Społecznej w Łodzi
  • Policjanci w kilku rzędach stoją na środku dużej sali.
    Zdjęcie: Wydział Komunikacji Społecznej w Łodzi
  • Policjant stoi przed flagą polski i ślubuje z uniesioną prawą ręką.
    Zdjęcie: Wydział Komunikacji Społecznej w Łodzi
Powrót na górę strony