Gmina Brójce - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Brójce

Gmina Brójce

Dzielnicowy na teren Gminy Brójce:

 

R E J O N  I

mł. asp. Rajmund Miernik – KP Rzgów (tel.42 214 10 07, tel.kom. 516 434 001) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow4@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11

Obejmuje miejscowości:

Brójce, Bukowiec, Stefanów, Budy Wandalińskie, Wandalin, Posada, Giemzów, Giemzówek, Przypusta, Bukowiec, Karpin, Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Pałczew, Wardzyń, Wola Rakowa, Wygoda

Punkt przyjęć interesantów

W każdy wtorek w godzinach 08:00 - 16:00, Dzielnicowy Gminy Brójce sierż.sztab. Rajmund Miernik (tel. kont. 42  214 10 07  lub 516 434 001) będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy Brójce, adres: 95-006 Brójce 39(pokój nr 10 na I piętrze) 

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.08.2019  do  31.01.2020 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie gminy Brójce w miejscowości Wola Rakowa znajduje się park, w którym odbywają się sezonowo imprezy plenerowe. Jest to miejsce zagrożone demoralizacją oraz popełnianiem wykroczeń. W godzinach popołudniowych i wieczornych na terenie parku gromadzi się młodzież i osoby, które mogą spożywać alkohol. Może tam występować zjawisko demoralizacji, handel środkami odurzającymi oraz popełnianie wykroczeń czy akty wandalizmu. Celem jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń a w szczególności zapobieganie demoralizacji osób nieletnichi utrzymaniu w tym miejscu ładu i porządku publicznego.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Współpraca z Urzędem Gminy Brójce oraz pedagogami i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej.

 

  • DZIELNICOWY GMINY BRÓJCE

  • Dzielnicowy gm. Brójce - mł. asp. Rajmund Miernik