Gmina Brójce

Gmina Brójce

Dzielnicowy na teren Gminy Brójce:

 

R E J O N  XII

mł. asp. Marcin Kamiński – KP Rzgów (tel.47 842 13 00, tel.kom. 516 434 001) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow4@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

Obejmuje miejscowości:

Brójce, Bukowiec, Stefanów, Budy Wandalińskie, Wandalin, Posada, Giemzów, Giemzówek, Przypusta, Bukowiec, Karpin, Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Pałczew, Wardzyń, Wola Rakowa, Wygoda

Punkt przyjęć interesantów

W każdy wtorek w godzinach 08:00 - 16:00, Dzielnicowy Gminy Brójce mł. asp. Marcin Kamiński (tel. kont. 47 842 13 00   lub 516 434 001) będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy Brójce, adres: 95-006 Brójce 39(pokój nr 10 na I piętrze) 

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XII na okres od 01.02.2023  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na postawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr 12W obejmującego teren Brójec i gminy  w tym w szczególności odnotowanych zgłoszeń 
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazywanych przez lokalną społeczność w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów,
a także podejmowanych interwencji, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr 12W we wskazanym okresie będą ukierunkowane na zapobieganie kradzieżom i kradzieżom z włamaniem oraz niszczeniem mienia na podległym terenie

Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie:

  • spadek liczby zgłoszeń i interwencji Policji
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych
  • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe na skutek przeprowadzonych działań profilaktycznych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

  • Rzecznik Prasowy KPP powiatu łódzkiego wschodniego, - zamieszanie komunikatów dotyczących przedmiotowej problematyki na stronie internetowej KPP w Koluszkach oraz promocja działań podejmowanych przez dzielnicowego w ramach przedmiotowego Planu
  • Urząd gm. Brójce - rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji
    o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego; rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie boiska w Bukowcu; udział w działaniach
    o charakterze informacyjnym i wychowawczym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w Koluszkach, lokalnej prasy, ulotek informacyjnych rozpowszechnianych przez dzielnicowego, sklepach monopolowych  i Urzędzie gm. Brójce. Ponadto zostanie przekazana mieszkańcom w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów a także szkoleń dla rodziców w placówkach oświatowych na terenie Brójec i gminy.

 

  • DZIELNICOWY GMINY BRÓJCE

Powrót na górę strony