Kolejna odsłona akcji ,,Przejazd do życia” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Kolejna odsłona akcji ,,Przejazd do życia”

Kolejny raz przeprowadzone zostały ponadpowiatowe i międzyinstytucjonalne działania prewencyjne na obszarach kolejowych oraz w rejonach zbiegu szlaków kolejowych i drogowych pod nazwą ,,Przejazd do życia”. Inicjatorami działań byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Działania zorganizowane przez KPP Łódź-Wschód przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach Oddziałów Prewencji Policji KWP w Łodzi i Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi, przeprowadzono równolegle na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, skierniewickiego,  brzezińskiego oraz miasta Łodzi. Kolejny raz wspólna akcja służb przeprowadzona została w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscach krzyżowania się dróg i szlaków kolejowych poprzez ograniczenie możliwości wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu podróżnych.

 

  Działania rozpoczynające się o godzinie 08:00 21 marca 2017 roku poprzedziła odprawa do służby przeprowadzona w sali konferencyjnej KPP Łódź Wschód, w trakcie której wszystkim patrolom przydzielono odpowiednie zadania w tym tzw. patrole rajdujące w pociągach na trasie między stacjami Łódź Fabryczna – Koluszki- Skierniewice. Kilkanaście zmotoryzowanych patroli skierowanych zostało w rejon wybranych przejazdów kolejowych, stacji i przystanków kolejowych oraz dzikich przejść przez torowisko. Funkcjonariusze na  potrzeby prowadzonych działań zabrali do służby 1500 szt. specjalnie przygotowanych ulotek adresowanych do uczestników ruchu drogowego oraz osób przemieszczających się pociągami.

Na potrzeby prowadzonych działań w siedzibie sztabu KPP Łódź-Wschód utworzony został specjalny zespół wspomagający, którego zadaniem była koordynacja działań poszczególnych patroli.

 

  Tak jak poprzednio ( tj. 13 stycznia 2017 roku - ,,Przejazd do życia” – wciśnij ) dla osiągnięcia celu wobec osób naruszających przepisy prawa zastosowano środki stosowane w służbie patrolowej: od środków oddziaływania wychowawczego po działania represyjne w postaci postępowań mandatowych a nawet kierowania wniosków o ukaranie do sądów jednocześnie prowadząc działania edukacyjne – ulotka.

  Prowadzona akcja ponownie spotkała się z dużą aprobatą zarówno ze strony podróżujących koleją jak i kierowców, którzy podkreślali potrzebę prowadzenia tego typu działań dla poprawy bezpieczeństwa ogółu.

                Podsumowanie działań:

Ilość przeprowadzonych Interwencji - 66

Ilość osób legitymowanych - 100

Ilość ujawnionych wykroczeń - 58

Ilość nałożonych mandatów karnych kredytowych - 35

Ilość pouczeń za popełnione wykroczenia – 21

Ilość wniosków o ukaranie do sądów rejonowych - 2 

 

Dodatkowo dokonano 13 kontroli trzeźwości dróżników oraz kontrolerów ruchu PKP.