Informacje

Ponadpowiatowe działania WRD pod kryptonimem ,,KASKADA”

Z inicjatywy policjantów koluszkowskiej drogówki przy wsparciu mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komend Powiatowych w Brzezinach i Tomaszowie Mazowieckim w dniu 26 maja 2017 roku, na drogach powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadzono działania pod kryptonimem ,,KASKADA”, której głównym celem była eliminacja z ruchu kierujących stwarzających bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzenia drogowego. W działaniach wykorzystano specjalistyczny pojazd tzw. ,,RSD” umożliwiający między innymi cyfrową rejestrację obrazu.

Każdego dnia policjanci w całym kraju prowadzą szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Mówiąc o ruchu drogowym nie możemy zapominać on tzw. ,,niechronionych” tj. pieszych i rowerzystach, którzy są uczestnikami ruchu drogowego tak samo jak osoby poruszające się pojazdami mechanicznymi. W tym celu Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurowało ogólnopolską akcję pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" , którą w codziennej służbie realizują również policjanci koluszkowskiej drogówki. I to właśnie z ich inicjatywy w ramach wymienionej akcji 26 maja br. na drogach powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadzone zostały działania pod kryptonimem ,,KASKAD”.

Jej  głównym celem było zapobieganie zagrożeniom jakie mogą wystąpić w ruchu drogowym a tym samym eliminacji z ruchu osób, które tego typu zagrożenie powodują po przez rażące naruszenie obowiązujących przepisów. Mundurowi wyposażeni w mierniki prędkości weryfikowali między innymi,  którzy kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość oraz  łamią przepisy wyprzedzając inne pojazdy w rejonie przejścia dla pieszych. Do współpracy w ramach akcji zaproszono również policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komend Powiatowych w Brzezinach i Tomaszowie Mazowieckim.

Wykorzystano również Ruchome Stanowisko Dowodzenia tj. specjalistyczny pojazd wyposażony w różnego rodzaju urządzenia techniczne w tym wysokiej klasy kamery do cyfrowej rejestracji obrazu.   

Policyjne patrole, które rozdawały kontrolowanym również ulotki informacyjne o nowej możliwości sprawdzenia ilości punktów karnych w statusie kierowcy za pomocą usługi sytemu CEPiK2.0 —

 SPRAWDŹ SWOJE PUNKTY KARNE

, w głównej mierze pojawiły się na drogach krajowych i wojewódzkich gdzie dochodzi do najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.

W ramach prowadzonych działań policjanci wymienionych jednostek nałożyli łącznie, aż 46 mandatów na kierowców lekceważących przepisy ruchu drogowego.

Jedno szczególnie rażące naruszenie przepisów, za które kierowca został ukarany zarejestrował pojazd RSD. Nagranie prezentujemy Państwu poniżej.

Działania tego typu będą prowadzone cyklicznie.

 

INFORMACJA :

 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602
U S T AWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pkt. 28. wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika
ruchu poruszającego się w tym samym kierunku ( komentarz własny – nawet bez zmiany pasa ruchu)

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na przejściu.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany
ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię
drogi, na którą wjeżdża.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się
w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych,
jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym
ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów
odbywa się po tej samej powierzchni.
6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy
przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się
przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów,
a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany
zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne
dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu
innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej
specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

www.isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 33/260
2017-05-23

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 3.43 MB)

Powrót na górę strony