Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Krzyczymy z całej mocy – STOP PRZEMOCY’’

Pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny mający na celu prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz propagujący pozytywne zachowania wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Brójce. Do udziału w komisji konkursowej zaproszono terenowego dzielnicowego asp.sztab. Sebastiana Swaczynę, który w codziennej służbie angażuje się w zwalczanie zjawiska przemocy domowej oraz w działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brójcach.

Do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego  pn. ,,Krzyczymy z całej mocy – STOP PRZEMOCY’’ organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Brójce doszło w dniu zebrania specjalnie powołanej komisji tj. 7 listopada 2017 r.  w skład, której weszli przedstawiciele duchowieństwa z parafii w Woli Rakowej i Kurowicach, Sekretarz Gminy Brójce, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brójcach oraz  dzielnicowy rejonu I w gm. Brójce asp.sztab. Sebastian Swaczyna. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z terenu gminy Brójce, którzy łącznie przesłali do oceny komisji kilkadziesiąt prac.

Celem konkursu było przeprowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie , pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród lokalnej społeczności, podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i rodziców na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze zjawiska przemocy, edukacja w zakresie dostępnych procedur prawnych względem ofiar przemocy czy zaprezentowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.

 

         W Szkole Podstawowej w Kurowicach:

  1. Miejsce- Dawid Rutkowski kl. V

  2. Miejsce- Weronika Gulej kl. V

    3. Miejsce  - Marika Hachuła kl. VI

 

        W Szkole Podstawowej w Bukowcu :

  1. Miejsce- Julia Matysiak kl. VII

  2. Miejsce- Julia Mielcarz kl. VI

  3. Miejsce- Julia Jędrzejczyk kl. VII

 

Ponadto 26 pozostałych uczestników konkursu otrzymało specjalne nagrody pocieszenia. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Brójce – Radosław Agaciak oraz Członkowie Komisji Konkursowej. Wszystkim wygranym gratulujemy a  pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.    

Powrót na górę strony