Pożar w budynku koluszkowskiej komendy policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Pożar w budynku koluszkowskiej komendy policji

,,Na skutek pożaru zaistniałego w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego straż pożarna ewakuowała wszystkie osoby przebywające w budynku i podjęła akcje gaśniczą….” Na szczęście nikt nie doznał obrażeń, nie było również strat w mieniu, bowiem była to realizacja scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych podczas symulacji pożaru.

Jak corocznie policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej   Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s. w Koluszkach. Założeniem była realizacja skoordynowanych działań podczas ewakuacji personelu i petentów przebywających w budynku komendy. Prowadzone ćwiczenia pozwoliły dokonać rozpoznania występujących zagrożeń i usprawnić samą procedurę ewakuacji.