Informacje

Bezpieczny pieszy na drogach powiatu łódzkiego wschodniego

Z policyjnych danych wynika, że nadal wielu pieszych nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego przez co właśnie ta grupa użytkowników dróg nie wyposażana w żadne techniczne zabezpieczenia pada ofiarami wypadków. W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci koluszkowskiej drogówki w dniu 5 kwietnia br. prowadzili na drogach powiatu łódzkiego wschodniego działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczny pieszy”, których celem było zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pieszych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników
i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwijają o wiele większe prędkości niż w obszarze zabudowanym, a piesi w ciemnych ubraniach, bez odblasków, niestety są zupełnie niewidoczni dla kierowców. Przy gorszej widoczności ocena odległości dla kierowców jest trudniejsza. Prawidłowo noszone odblaski mogą uratować życie pieszym. Taka „drobna rzecz” jak odblask, daje kierowcy o wiele więcej czasu na reakcję.

Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samochodowych i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mijania oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi), zaleca się zatem pieszym idącym lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów).

Przestrzeganie przepisów Prawo o ruchu drogowym jest obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.

Brak elementów odblaskowych, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, zza innego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność czy też poruszanie się niewłaściwą stroną drogi mogą doprowadzić do sytuacji, w której najbardziej poszkodowanym będzie pieszy i zapłaci za to najwyższą cenę – własne życie.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – to m.in. ratowanie ludzi przed śmiercią
w wypadkach drogowych. Koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania, niż zakup elementu odblaskowego.

 

Właśnie w ten sposób policjanci z koluszkowskiej drogówki w ramach prowadzonych działań próbowali wpłynąć na świadomość pieszych uczestników ruchu drogowego. Dla poprawy ich bezpieczeństwa wręczali również elementy odblaskowe.

Nie zostali również obojętni na wykroczenia jakie wobec pieszych popełniali zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego. W działaniach udział wzięło 10 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, którzy ujawnili łącznie 17 przypadków naruszenia przez pieszych przepisów prawa o ruchu drogowym ( głównie przechodzenie przez jezdnie w miejscu niedozwolonym) za co nałożyli w 5 przypadkach mandaty karne a w 12 pozostałych zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. Za wykroczenia popełnione wobec pieszych przez kierujących policjanci nałożyli 2 mandaty karne kredytowane.    

 

 KILKA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH :

1. Noś odblaski – odbijaj światło!

Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy element odblaskowy posiada certyfikat (znak CE).

2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!

Sprawdź czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte przez np.: szalik, torbę czy plecak.

3. Dbasz o zdrowie  –  świeć przykładem!

Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych,  jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.

4. Kochasz  – zadbaj o bezpieczeństwo!

Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.

5. Żyć – to myśleć!

Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejście dla pieszych. Noś elementy odblaskowe.

Powrót na górę strony