Informacje

Konkurs dla dzielnicowych - finał w czerwcu !

Komenda Wojewódzką Policji w Łodzi organizuje Konkursu dla policjantów dzielnicowych garnizonu łódzkiego pod nazwą „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego” Zgodnie z zaakceptowanym regulaminem przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w następujących etapach: 1) etap I - eliminacje na szczeblu komend powiatowych/miejskich do 7 maja 2018 r. 2) etap II - sporządzenie prezentacji multimedialnej do 16 maja 2018 r. 3) etap III - finał konkursu 22 i 23 maja 2018 r. Rozpoczęły się już eliminacje powiatowe Konkursu w poszczególnych jednostkach powiatowych /miejskich garnizonu łódzkiego.

Konkurs  polega na wyborze najbardziej efektywnych planów działania priorytetowego policjantów dzielnicowych woj. łódzkiego, a jego celem jest:

rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze bezpieczeństwa,
promowanie najbardziej kreatywnych dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe w trakcie pełnienia służby na terenie woj. łódzkiego,podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa,pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

 

W dniach 22 i 23 maja 2018 r. dzielnicowi garnizonu łódzkiego wyłonieniw eliminacjach na szczeblu komend powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego rywalizować będą o zwycięstwo w finale konkursu pn.„Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego” W ciągu dwóch dni przed komisją konkursową składającą się m.in naczelników wydziałów prewencji komend powiatowych/miejskich Policji i przedstawicieli administracji woj. łódzkiego zaprezentuje się 23 dzielnicowych wytypowanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych garnizonu łódzkiego. Dzielnicowi, w trakcie konkursu omawiać  będą przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające czynności jakie podejmowali w ramach realizowanego w swoim rejonie służbowym w 2017 roku planu działania priorytetowego.


Podjęta inicjatywa wpisuje się założenia rządowego program Dzielnicowy bliżej nas, którego celem jest zmiana społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej,  samorządami lokalnymi oraz instytucjami/podmiotami pozapolicyjnymi, które z Policją współpracują m.in. w zakresie realizacji działań priorytetowych.

Ponadto inicjatywa jest zbieżna z wnioskami i rekomendacjami przedstawionymi w zaakceptowanej przez nadinsp. dr Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji Informacji dotyczącej inicjatyw podejmowanych w Policji na rzecz uspołecznienia dzielnicowych poprzez organizację konkursów i plebiscytów na najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego.

 

Wręczenie nagród nastąpi w I połowie  czerwca 2018 roku podczas Konferencji Dzielnicowy bliżej nas, której organizatorem będzie  Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Powrót na górę strony