Informacje

Kolejny raz najlepsi w województwie !!!

W dniach 16-27 kwietnia 2018 roku odbyły się wojewódzkie eliminacje do ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2018 roku". W IV edycji eliminacji uczestniczyły 22 czteroosobowe drużyny z każdej z komend powiatowych i miejskich woj. łódzkiego. Łącznie udział wzięło 88 zawodników. Kolejny raz tytuł najlepszych w województwie otrzymali policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Ideą przeprowadzenia konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 2018” jest w szczególności:
1)    promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej,
2)    doskonalenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie wiedzy specjalistycznej,
3)    podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w Policji,
4)   kontynuowanie idei konkursu dla policjantów służby kryminalnej, zapoczątkowanej w roku 2015.

​  
   W trakcie zawodów rozegrano 10 konkurencji zarówno teoretycznych, jak również praktycznych, m.in.:


- test wiedzy z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej,  wiedzy kryminalistycznej i innych przepisów służbowych,
- sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, planowania
i kierowania czynnościami na miejscu zdarzenia oraz stosowania przepisów prawa, procedury karnej oraz pracy operacyjnej tzw. kazusy "procesowy" i "operacyjny",
- sprawdzian umiejętności strzeleckich, uzupełniony o dodatkowe elementy sprawnościowe,
- sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy obejmującej resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem defibrylatora AED,
- sprawdzian umiejętności praktycznych na miejscu zdarzenia tj. „oględziny”.

​   
   Po zsumowaniu rezultatów, najlepszą drużyną, wyłonioną w toku eliminacji, podobnie jak w zeszłym roku, został zespół reprezentujący Komendę Powiatową Policji powiatu łódzkiego-wschodniego, który uzyskał 623,7 z 788 punktów w składzie: nadkom. Tomasz Konopka - policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą (kierownik grupy), mł. asp. Justyna Bodziacka , mł. asp. Wawrzyniec Modrzejewski, asp. Piotr Fleszer .

​   
   Natomiast w poszczególnych kategoriach, najlepsze lokaty indywidualnie osiągnęli: nadkom. Tomasz Konopka z KPP powiatu łódzkiego-wschodniego- w kategorii "policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą (kierownik grupy)", mł. asp. Justyna Nosek z KPP w Rawie Mazowieckiej w kategorii "policjant dochodzeniowo-śledczy", mł. asp. Karolina Klimaszewska z KPP w Sieradzu w kategorii "policjant operacyjno-rozpoznawczy", asp. szt. Robert Majtczak z KMP w Łodzi w kategorii "technik kryminalistyki".  


   Nasza Drużyna będzie reprezentować Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w finale konkursu rozgrywanego w dniach 5-7 czerwca 2018 roku w Szkole Policji w Pile.

   Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i kolegom. 

Powrót na górę strony