Informacje

Ćwiczenia obronne dla policjantów i pracowników cywilnych policji

12 i 13 maja 2016 roku, w Uniejowie funkcjonariusze Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zorganizowali szkolenie obronne dla pracowników i policjantów komórek kadrowych i prewencyjnych oraz sztabowych, realizujących przygotowania obronne.

 

Szkolenie to zrealizowano dzięki funduszom kierowanym od kilku lat do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2013-2022. W pierwszym dniu  przekazywane były treści teoretyczne, natomiast drugiego dnia, dzięki uprzejmości Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się w sposób praktyczny z uzbrojeniem, zadaniami oraz wyposażeniem sprzętowym jednostek wojskowych,  wchodzących w skład struktury 25 BKPow. im. Księcia Józefa Poniatowskiego, które swoją siedzibę mają w Leźnicy Wielkiej .

Szkolenie obronne realizowane w powyższej formie pozwala na wymianę doświadczeń i praktycznych uwag, dotyczących realizowanych zadań, w zakresie przygotowań obronnych w policji, zarówno wewnątrz resortu MSWiA,, jak również konfrontacji procedur policyjnych dotyczących tej materii, z rozwiązaniami przyjętymi w Siłach Zbrojnych RP.

W przedmiotowym szkoleniu brał udział również funkcjonariusz z KPP Łódź-Wschód. 

 Więcej informacji dostępnych na : www.lodzka.policja.gov.pl

  • policjant z Koluszek z karabinem maszynowym
  • policjanci w wojskowym śmigłowcu
  • policjanci przy stoisku wystawowym
  • instruktor lewitujący w komorze powietrznej