Informacje

Wypadek autobusu i pojazdów osobowych na autostradzie A-1 pod Tuszynem

Tuż przed południem 13 maja 2016 roku na 328 km autostrady A1 w wyniku nie zachowania odpowiedniej odległości między pojazdami doszło do wypadku z udziałem autobusu i dwóch samochodów osobowych. Było wielu rannych i ofiary śmiertelne.

Na szczęście do wymienionego zdarzenia nie doszło naprawdę i jest  to tylko początek scenariusza ćwiczeń wojewódzkich o kryptonimie "Autostrada 2016", które odbyły się w wymienionym terminie na budowanym jeszcze odcinku autostrady A1, węzeł autostradowy Tuszyn w pobliżu miejscowości Żeromin. W działaniach brali udział policjanci z komendy powiatowej w Koluszkach.

 
Organizatorami ćwiczeń była: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach, główny wykonawca tuszyńskiego odcinka autostrady - firma BUDIMEX oraz oddział piotrkowski Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas działań związanych z ratownictwem technicznym,a w tym między innymi :

- koordynacji działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych i mnogich z udziałem środków transportu samochodowego,
- doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
- sprawdzenie systemu współdziałania i wzajemnej integracji sił i środków służb ratowniczych i innych podmiotów: policji, zespołów ratownictwa medycznego, służby autostradowej, GDDKiA, pomocy drogowej,
- rozpoznanie występujących zagrożeń, dróg dojazdowych oraz doskonalenie procedur alarmowania dla służb ratowniczych.

 W ćwiczeniach wzięły udział: Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Komend Powiatowych PSP z Koluszek, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego (działające w obrębie obszarów chronionych powiatu łódzkiego wschodniego), a także zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, które należą do KSRG z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Z uwagi na złożoność działań ratowniczych do zdarzenia zadysponowano także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego Łódzkiej Brygady Odwodowej.
Ćwiczeniami dowodził komendant powiatowy PSP bryg. Marek Duda, a nadzorował je zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski.
 
Dla policjantów oraz innych służb jak również pracowników obsługi autostrady biorących udział w ćwiczeniach było to cenne doświadczenie, które z pewnością przyczyni się do jeszcze większego skoordynowania wspólnych działań i pozwoli na jeszcze szybsze i bardziej sprecyzowane działania w sytuacjach kryzysowych.
 
Wyk. mat. ze strony KP PSP w Koluszkach
Więcej foto. dostępne pod adresem : www.kppspkoluszki.pl/news.php 
 • policjanci na tle wozów strażackich
 • policjant w kasku na tle wozów strażackich
 • policyjny ,,kogut" na tle wozów straży pożarnej
 • policjant na tle przewróconego autobusu
 • policjant na tle przewróconego autobusu - zbliżenie
 • pojazdy policyjne zabezpieczające miejsce akcji ratowniczej
 • radiowóz na tle miejsca akci ratowniczej
 • radiowóz policyjny i grupa strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej
 • policyjny motocyklista i grupa strażaków z noszami
 • radiowóz, karetka, i wóz strażacki oraz ososby uczestniczące w ćwiczeniach
 • policjanci na tle dżwigu podnoszącego przewrócony autobus
 • radiowóz na tle dżwigu podnoszącego przewrócony autobus i innych pojazdów ratowniczych
 • autobus w trakcie podnoszenia podwieszony na pasach transportowych