Informacje

Rewizyta kanadyjskiego policjanta w koluszkowskiej komendzie

Po blisko dwóch latach, z rewizytą do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego przyjechał policjant z Kanady pełniący na co dzień służbę w Toronto Police Service. Spotkanie z kanadyjskim stróżem prawa zostało zainicjowane przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego podinsp. Roberta Buczkowskiego, i było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Pozwoliło również na zweryfikowanie progresu jaki udało się osiągnąć w tym okresie.

Nasz zagraniczny ,,kolega po fachu" był pod dużym wrażeniem zwiedzając zmodernizowany i rozbudowany budynek komendy.

O kontakcie nawiązanym z wymienionym funkcjonariuszem, informowaliśmy Państwa już dwa lata temu. Przypomnijmy tylko, że nie jest to przypadkowy kontakt gdyż Marek Drożdżowski, o którym mowa jest członkiem International Police Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Trompa, tj. niezawisłego stowarzyszenia łączącego funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Stowarzyszenia neutralnego politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie do którego należą również policjanci z garnizonu łódzkiego. Ponadto i przede wszystkim jest to Nasz rodak, który wyemigrował w latach 80 - tych a od ponad 17 lat pełni służbę w policyjnym mundurze na terenie Toronto w Kanadzie.

Nasz krajan bardzo pochlebnie wypowiadał się na temat warunków pracy jakie mają obecnie koluszkowscy policjanci i pracownicy korpusu cywilnego. Oświadczył, iż w jego ocenie zmodernizowany w ramach standaryzacji budynek komendy powiatowej spełnia światowe normy. W trakcie wizyty Nasz, zagraniczny gość miał sposobność zapoznania się ze specyfiką pracy polskiej policji. Miał możliwość przebywać w pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania czy pomieszczeniach sekretariatów poszczególnych wydziałów. Z uwagi na fakt, iż dba on o swoją tężyznę fizyczną ( był instruktorem sztuk walki w Akademii Policyjnej na terenie Toronto) nie omieszkał również zajrzeć do siłowni jaką mają do dyspozycji pracownicy KPP i jednostek podległych. W obecności instruktora wyszkolenia strzeleckiego, na terenie strzelnicy znajdującej się w budynku KPP Ł-W, miał on możliwość zapoznania się z niektórymi jednostkami broni będącymi w dyspozycji polskiej policji, co również było mu bliskie z uwagi na posiadane uprawnienia instruktorskie w tym zakresie. Na koniec spotkania gość otrzymał pamiątki noszące emblematy związane z polską policją oraz Łódzką Sekcją IPA. Z koluszkowskiej komendy nasz rodak udał się w towarzystwie Z-cy Komendanta Powiatowego podinsp. Roberta Buczkowskiego na spotkanie zorganizowane na terenie Łodzi  w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego SPAT, na którym również mu zależało gdyż sam przez okres sześciu lat pełnił służbę w jednostkach taktycznych ETF ( Emergency Task Force ) na terenie Kanady, które są odpowiednikiem polskiego SPAT-u.
 
 • rozmowa kanadyjskiego policjanta z Komendantem insp. Krzysztofem Dąbrowskim
 • kanadyjski policjant zwiedza budynek komendy
 • gość na policyjnej siłowni
 • nasz rodak z Zastępcą Komendanta Powiatowego i instruktorem wyszkolenia strzeleckiego na policyjnej siłowni
 • kanadyjski policjant Marek Drożdżowski z Zastępcą Komendanta Powiatowego podinspektorem Robertem Buczkowskim
 • instruktor prezentuje gościowi policyjną broń
 • omówienie specyfiki zachowań na policyjnej strzelnicy
 • omówienie specyfiki zachowań na policyjnej strzelnicy 2
 • gość celuje do tarczy sportowej
 • sylwetka kanadyjskiego policjanta na tle tarczy strzeleckiej
 • instruktor prezentuje gościowi policyjną broń 2
 • rodak na Powiatowym Stanowisku Kierowania