Informacje

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez KMZB to priorytet policjantów

Od początku istnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie łódzkim wschodnim naniesionych zostało 5 061 zgłoszeń, natomiast w samej miejscowości Kalinko w gminie Rzgów tych zagrożeń naniesiono aż 684. Zgłoszenia te w większości dotyczą zagrożeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. W związku z tym policjanci powiatu łódzkiego wschodniego spotkali się z władzami Rzgowa oraz mieszkańcami Kalinka aby omówić temat bezpieczeństwa mieszkańców.

 

20 sierpnia 2019 roku w OSP Kalinko odbyło się spotkanie policjantów powiatu łódzkiego wschodniego z lokalną społecznością oraz władzami samorządowymi. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji z KPP w Koluszkach asp. szt. Robert Derliński wraz z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Rzgowie asp. Anną Kłos oraz asp. szt. Robertem Góreckim rozpoczęli z własnej inicjatywy działania profilaktyczne, które mają na celu wypracowanie skutecznego sposobu likwidacji zagrożenia, jakim jest przekroczenie dozwolonej prędkości. Od początku istnienia KMZB czyli od 3 lat w samej miejscowości Kalinko zostało naniesionych 684 zagrożeń, dotyczą głównie przekroczenia dozwolonej prędkości.

W spotkaniu uczestniczyło 33 mieszkańców Kalinka oraz Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. Podjęte kroki przez policjantów w ramach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa miały na celu weryfikację bezpieczeństwa mieszkańców oraz ocenę działań policji na terenie gminy Rzgów. Mieszkańcy miejscowości Kalinko wyrazili duże zadowolenie z pracy i funkcjonowania policji w ich miejscowości. Efektywność i skuteczność mundurowych ocenili bardzo dobrze. Podczas spotkania zgromadzeni ustalili również z Burmistrzem podjęcie przez władzę gminy Rzgów działań, które doprowadzą do dodatkowego oznaczenia poziomego i pionowego dróg w Kalinku. Przyczyni się to do technicznego ograniczenia prędkości oraz wyznaczenia dodatkowych patroli policyjnych w służbie ponadnormatywnej.

Mieszkańcom dziękujemy za dotychczasową aktywność w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i współpracę z Policją w zakresie eliminowania zagrożeń.

 

  • Policjanci na spotkaniu z mieszkańcami i władzami omawiają działanie kmzb
  • Policjanci na spotkaniu z mieszkańcami i władzami omawiają działanie kmzb
  • Policjanci na spotkaniu z mieszkańcami i władzami omawiają działanie kmzb