Wspólnie dbajmy o środowisko - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Wspólnie dbajmy o środowisko

Policjanci z Posterunku Policji w Andrespolu wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Andrespolu rozpoczęli cykliczne kontrole na terenie gminy pieców oraz paliw wykorzystywanych do ich ogrzewania.

Urzędnicy wraz z mundurowymi kontrolują rodzaje pieców i czy są w nich spalane odpady komunalne typu plastik, płyty MDF, sklejka, drewno lakierowane i impregnowane oraz papier kolorowy lakierowany. Nie wszyscy właściciele posesji jeszcze wiedzą, że mają obowiązek poddania się takiej kontroli. W pierwszej kolejności kontrolowane są posesje zgłaszane przez mieszkańców. Będą one prowadzone cyklicznie w różnych dniach tygodnia przez okres zimowy. Mają one na celu zmniejszenie emisji niebezpiecznych substancji do powietrza oraz uświadomienia społeczeństwa o tym problemie.

Zgłaszanie wszelkich incydentów  jest w naszym wspólnym interesie.  Odpowiednie służby a także bezpośrednio przedstawiciele wójta, burmistrza czy prezydenta miasta mogą przeprowadzać kontrole. Palenie ,,śmieci” na prywatnym podwórku czy we własnym piecu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny  lub karą aresztu. Grzywnę wymierza się w kwocie od 20 do 5 000 złotych. Natomiast kara aresztu wymierzana jest w długości od co najmniej 5 do nawet  30 dni.

  • policjanci z urzędnikami kontrolują palenie w piecach
  • policjanci z urzędnikami kontrolują palenie w piecach