Informacje

Betlejemskie Światło Pokoju w koluszkowskiej komendzie

Tradycyjnie w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zostało zapalone Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze i harcerki, którzy są strażnikami światła, przekazują je instytucjom oraz mieszkańcom miast, miasteczek i wsi. Zostało również rozpalone w siedzibie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol braterstwa i pojednania. W murach koluszkowskiej komendy pojawiło się 18 grudnia za pośrednictwem drucha z  3 Drużyny Starszoharcerskiej im. Jana Pawła II w Koluszkcah. Został on przyjęty przez Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, który złożyli serdeczne podziękowania za pamięć i przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, życząc jednocześnie bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

  • harcerze zapalili Betlejemskie Światło Pokoju w koluszkowskiej komendzie