Informacje

Zostań jednym z nas – policjant dochodzeniowo-śledczy – pion kryminalny

Kontynuując opowieść o służbie w Policji dziś przytoczymy ważną rolę, jaką pełni w tej formacji policjant dochodzeniowo-śledczy. To osoby, których na co dzień nie zobaczymy w terenie. Ich praca jest niezwykle istotna w postępowaniu przygotowawczym. Potocznie zwani są"dochodzeniowcami" bądź "śledczymi". W koluszkowskiej komendzie ich zespół składa się z 9 osób i wchodzi w skład wydziału kryminalnego.

Czym zajmują się na co dzień? Z czym muszą mierzyć się podczas służby? Jak wygląda praca "dochodzeniowca''? Na te pytania odpowiemy przybliżając służbę w zespole dochodzeniowo-śledczym. Służba w Policji to przede wszystkim brak rutyny, nie ma dwóch takich samych służb. Przychodząc do pracy nigdy nie wiemy do jakich zdarzeń doszło w terenie. Może to być wypadek, pobicie, włamanie, zabójstwo albo jeszcze inne wydarzenie. Do zadań "dochodzeniowców” należy przede wszystkim obsługa zdarzeń kryminalnych, przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie, przesłuchanie świadków – to tylko niektóre z zadań jakie wykonują. Zabezpieczają procesowo dowody na miejscach najcięższych przestępstw, wykonują czynności tam, gdzie dostęp mają tylko nieliczni. Kojarzeni są jako nieumundurowani policjanci wykonujący głównie "pracę za biurkiem”. Jednak spotkamy ich wszędzie tam,  gdzie wydarzyło się "coś poważnego" i niezbędny jest udział mundurowych. Nieodłącznym elementem pracy "dochodzeniowca” jest stos przeróżnych dokumentów, z których powstają akta sprawy i tomy kodeksów. Prowadzenie postępowań wymaga od policjanta umiejętności logicznego myślenia i szybkiej analizy faktów. Sprawdzi się tu dokładność, konsekwencja oraz odpowiedzialność. W dużej mierze to właśnie od nich zależy sukces, czyli ustalenie i zatrzymanie przestępcy. Dociekając prawdy muszą radzić sobie nie tylko z reakcją pokrzywdzonego  ale także sprawcy, a rozmowy prowadzić w taki sposób, by uzyskać kompleksowe informacje. Ta służba nie należy do łatwych, jednak satysfakcja, którą ze sobą niesie, rekompensuje trud podjętych działań. W pracy dochodzeniowo-śledczej bardzo ważna jest systematyczność w działaniu, samokształcenie i dobra współpraca z prokuratorami, którzy nadzorują każdą prowadzoną przez policjanta sprawę. W rozmowie z mundurowymi, niejednokrotnie można usłyszeć, że największą satysfakcję przynoszą dobrze poprowadzone i wykryte postępowania, w szczególności o najcięższe przestępstwa.  

W Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach służbę dochodzeniowo – śledczą pełni 9 osób (w większości są to kobiety), w rzgowskim komisariacie ,,dochodzeniowców” jest 5 a w tuszyńskim 4. To policjanci, którzy zajmują się przestępstwami na terenie całego powiatu łódzkiego wschodniego.

Jeśli interesuje Cię służba w niebieskim mundurze wszelkie informację uzyskasz codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Możesz kontaktować się z osobami, które pokierują Cię co zrobić aby wstąpić w szeregi koluszkowskiej policji.

Zespół Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F

tel. (47) 842 12 15; tel. (47)  842 12 16

  • policjanta w żółtej kamizelce z napisem policja schodzi po schodach w dół przed nią idzie dwóch mężczyzn
  • umundurowana policjantka w żółtej kamizelce z napisem policja stoi przy zabezpieczonych rzeczach
  • nieumundurowany policjant w żółtej kamizelce z napisem policja siedzi odwrócony tyłem, patrzy w monitor komputera
  • policjantka w żółtej kamizelce z napisem policja stoi odwrócona tyłem, obok niej stoi wysoki mężczyzna z kajdankami na rękach, oboje stoją za okratowanymi drzwiami
  • umundurowana policjantka w żółtej kamizelce z napisem policja stoi przy zabezpieczonych rzeczach
Powrót na górę strony