Debata propagująca ,,Życie bez dopalaczy" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Debata propagująca ,,Życie bez dopalaczy"

14 listopada 2016 roku na terenie MOK w Koluszkach odbyła się druga edycja debaty społecznej pn. ,,Życie Bez Dopalaczy”, której celem było propagowanie wśród młodzieży mody na życie bez środków psychoaktywnych. Organizatorem debaty byli koluszkowscy policjanci oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

   To kolejna debata poświęcona tej tematyce. Jej pierwsza edycja odbyła się 21 października 2015 roku pn.,, Dopalacze Kradną Życie”  i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Pomimo podjętej przez policję i inne instytucje na terenie całego kraju walki z producentami niedozwolonych środków psychoaktywnych, znajdują oni sposoby by wprowadzić na ,,nielegalny rynek” swoje wyroby. Dlatego ważnym jest by równolegle z działaniami wymierzanymi przeciwko ,,trucicielom” i ,,dealerom” prowadzić również kampanie edukacyjne, które będą uświadamiały młodym osobom, jak wielkim zagrożeniem dla ich zdrowia i życia, jest zażywanie narkotyków i środków zastępczych nazywanych potocznie ,, dopalaczami”.

  Z uwagi na powyższe kolejny raz współpraca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego z Burmistrzem Koluszek panem Waldemarem Chałatem przerodziła się w realne działania na rzecz młodych osób, a jej owocem było przeprowadzenie debaty pn, ,,Życie Bez Dopalaczy”, która odbyła się 14 listopada br. w siedzibie MOK w Koluszkach na  sali kina ,,Odeon”. W spotkaniu oprócz funkcjonariuszy KPP Łódź-Wschód na czele z Komendantem insp. Krzysztofem Dąbrowskim i jego zastępcą podinsp. Robertem Buczkowskim, uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele oraz specjalnie zaproszeni goście będący prelegentami wśród, których znaleźli się między innymi dr hab. med. Zbigniew Kołaciński będący Wojewódzkim Konsultantem w Dziedzinie Toksykologii Klinicznej na Oddziale Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Marek Grondas specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „MONAR” w Łodzi oraz pani Blanka Szymańska reprezentująca Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi. Prelegenci zapoznali uczestników spotkania ze specjalnie przygotowanymi prezentacjami oraz wygłosili wykłady na temat szkodliwości dopalaczy i narkotyków.

  W trakcie debaty głos zabrał również Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach Waldemar Puczyński oraz uczniowie, którzy wygrali konkurs na scenariusz spotu edukacyjnego pod nazwą ,,Dopalacze kradną życie” tj. Jakub Płoszka, Dominik Jóźwik, Dominik Turek, Jagoda Żaczek, Karol Markiewicz. Konkurs ten miał na celu promować działania zapobiegające patologiom społecznym, promować modę na życie bez używek oraz uświadomić młodzież w zakresie realnej szkodliwości zażywania środków zastępczych. Jego realizacja przyczyniła się do swoistej integracji lokalnego środowiska młodzieży oraz zaangażowała ich w walkę z negatywnym zjawiskiem jakim jest zażywanie środków odurzających.

 

   Laureaci konkursu  mieli możliwość uczestnictwa a nawet odegrania poszczególnych ról w spocie edukacyjnym, który powstał poprzez sfabularyzowanie nadesłanego do konkursu scenariusza. W trakcie spotkania odbyła się również premiera wymienionego spotu, który w najbliższym czasie zostanie rozpropagowany na szerszą skalę. Łącznie w spotkaniu trwającym około dwóch godzin, brało udział kilkaset osób.