Informacje

Podpisane porozumienie w sprawie dodatkowych służb w gminie Brójce

Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego inspektor Marek Wojtczak wraz z Wójtem Gminy Brójce Radosławem Agaciak podpisali porozumienie o służbach ponadnormatywnych. Dzięki takiemu porozumieniu nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie więcej patroli policyjnych w gminie.

22 sierpnia 2022 roku w siedzibie koluszkowskiej komendy inspektor Marek Wojtczak Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Brójce Radosławem Agaciak dotyczące służb ponadnormatywnych. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze. Wiedzą o tym nie tylko policjanci, ale także samorządowcy gminy. Przez najbliższe miesiące teren Brójec będzie patrolowany przez większą liczbę policjantów. Dodatkowe ośmiogodzinne służby ukierunkowane są na pomoc mieszkańcom poprzez wzrost poczucia ich bezpieczeństwa, przede wszystkim w miejscach gdzie jest ono najbardziej zagrożone. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić dodatkową służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego.  Mundurowi będą pojawiać się w miejscach zagrożeń nałożonych na KMZB oraz tam gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń prawa oraz będą reagować na wszelkie naruszenia przepisów oraz służyć wsparciem i pomocą społeczeństwu.

Komendant podziękował Panu Wójtowi za wzajemną współpracę i okazane wsparcie urzędu policją powiatu łódzkiego wschodniego. Gmina Brójce dbając o bezpieczeństwo swoich mieszkańców przekazała Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego  na ten cel 15.000 złotych.

mł. asp. Aneta Kotynia

  • komendant powiatowy wraz z wójtem podpisują wspólnie porozumienie i podają sobie ręce
  • komendant powiatowy wraz z wójtem podpisują wspólnie porozumienie i podają sobie ręce
Powrót na górę strony