Informacje

Uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego

2 lutego 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji. W ceremonii wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Tomasz Olczyk.

2 lutego 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji. Uroczyście pożegnany został inspektor Marek Wojtczak, który po blisko 32 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę.
Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektorowi Tomaszowi Olczykowi przez dowódcę uroczystości. Następnie inspektor Marek Wojtczak otrzymał medal imienia Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej – pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina Policyjna. Medal wręczył  Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Jarosław Olbrychowski. Inspektor Marek Wojtczak pożegnał się ze sztandarem i złożył meldunek o zdaniu stanowiska I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektorowi Tomaszowi Olczykowi.

W uroczystości udział wzięli : Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Andrzej Opala, Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, Burmistrz Miasta Tuszyn Pan Witold Małecki, Burmistrz Gminy Rzgów Pan Mateusz Kamiński, Wójt Gminy Andrespol Pan Dariusz Kubus, Sekretarz Gminy Brójce Mariola Woźna oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Urszula Brdoń, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach brygadier Krzysztof Supera, Dowódcy Jednostek Wojskowych w Regnach i Gałkówku major Hubert Sęczkowski oraz starszy chorąży Marcin Iskra, Nadleśniczy Jarosław Kałuża z Nadleśnictwa Brzeziny, delegacja Komendantów z Komend Miejskich oraz Powiatowych garnizonu łódzkiego, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ksiądz Jacek Syjud.

Podczas uroczystości inspektor Tomasz Olczyk wręczając rozkaz  personalny podziękował komendantowi za zaangażowanie i wieloletnią służbę  w Policji.

Inspektor Marek Wojtczak słowa podziękowania skierował do policjantów i pracowników Policji. W wystąpieniu  podziękował władzom samorządowym i współpracującym instytucjom za wsparcie i wkład w realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Inspektor Marek Wojtczak służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako dowódca Drużyny Pogotowia Policji i Patrolowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 1999 roku objął stanowisko kierownika referatu kryminalnego Komisariatu Kolejowego Łódź Fabryczna a następnie oficera dyżurnego w III KP KMP w Łodzi. W latach 2002-2007 pełnił służbę jako wykładowca w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu. Od 2007 roku został Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. W roku 2017 objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Od 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi mianował inspektora Marka Wojtczaka Komendantem Powiatowym Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Przez blisko 32 lata służby wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi, między innymi: Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowa Odznaka ,,Zasłużony Policjant", Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Policjant", Złota Odznaka ,,Zasłużony Policjant".

Inspektorowi Markowi Wojtczakowi życzymy pomyślności i szczęścia w życiu prywatnym.

mł. asp. Aneta Kotynia

Zdjęcia: sierż. sztab. Mateusz Piorun

  • Policjanci stoją na uroczystej zbiórce na środku sali odpraw.
  • Policjanci stoją na uroczystej zbiórce na środku sali odpraw.
  • Poczet sztandarowy stoi na środku sali odpraw , obok stoją policjanci.
  • Poczet sztandarowy stoi na środku sali odpraw , obok stoją policjanci.
  • Komendant klęka przed sztandarem policji powiatu łódzkiego wschodniego.
  • Policjanci stoją na uroczystej zbiórce na środku sali odpraw.
  • Zaproszeni goście.
  • Policjanci w mundurach stoją obok siebie.
  • Policjanci w mundurach stoją obok siebie.
Powrót na górę strony