Informacje

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego

28 lutego 2023 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach, odbyła się odprawa roczna. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu wyników i osiągnięć policyjnych uzyskanych przez policjantów w 2022 roku. W odprawie uczestniczyła kadra kierownicza Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Cezary Kacprzak wraz z zastępcą mł. insp. Sebastianem Augustyniakiem omówili rezultaty pracy poszczególnych pionów oraz jednostek podległych jak również stan bezpieczeństwa na terenie powiatu Łódzkiego Wschodniego. Swoje osiągnięcia i wyniki przedstawili również komendanci komisariatów podległych i naczelnicy wydziałów.  W 2022 roku na terenie całego powiatu doszło do 1200 przestępstw. Wszczęto 1115 postępowań. Na terenie powiatu zatrzymano 10 osób poszukiwanych listami gończymi, zaginęły 3 osoby nieletnie – wszystkie odnalezione. Natomiast do ustalenia miejsca pobytu i w celu doprowadzenia do Zakładu Karnego zatrzymano 166 osób. 478 osób zostało osadzonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w tym 151 podejrzewanych o popełnienie przestępstwa. W 2022 roku doszło do 61 wypadków drogowych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego, w których śmierć poniosły 3 osoby. W porównaniu do roku 2021 było wypadków mniej o 21. Policjanci obsługiwali 774 kolizje drogowe, których było aż o 190 mniej niż w 2021 roku. Ilości podjętych interwencji, na terenie całego powiatu wyniosła 13 392.

W kolejnej części omówiono całoroczną pracę policjantów, wzajemną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu Łódzkiego Wschodniego, która zakończyła się podkreśleniem ważnej roli jaką na co dzień wykonują wszyscy pracownicy naszej jednostki oraz jak dużo znaczy współpraca z władzami samorządowymi. Pan Komendant mł. insp. Cezary Kacprzak podkreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej Policji zmierzać będą do stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałaniu wszelkim zjawiskom patologicznym i niepożądanym.

mł. asp. Aneta Kotynia

  • Policjanci siedzą przy stołach na sali odpraw na środku jest wyświetlony na rzutniku slajd.
  • Policjanci siedzą przy stołach na sali odpraw.
  • Komendant Powiatowy wraz z zastępcą siedzą na sali odpraw przy stole.
Powrót na górę strony