Informacje

Międzypowiatowe Obchody Święta Policji 2023

W 2023 roku obchodzimy 104 rocznicę utworzenia Policji Państwowej powołanej ustawą w dniu 24 lipca 1919 roku. Policja Państwowa stała się symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Tegoroczne święto miało swój wyjątkowy charakter, bowiem opoczyńscy policjanci obchodzili je wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz komend powiatowych z Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego, Brzezin oraz Powiatu łódzkiego- Wschodniego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 na placu przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Swoją obecnością uświetnili ją znamienici goście, na czele z Marszałkiem Seniorem Antonim Macierewiczem oraz nadinspektorem Sławomirem Litwinem- Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także Posłów na Sejm RP Grzegorza Lorka, Grzegorza Wojciechowskiego, Cezarego Grabarczyka, Małgorzaty Janowskiej, Dariusza Klimczaka oraz Senatora RP Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrzowie, starostowie, przewodniczący rad miast oraz powiatów opoczyńskiego, piotrkowskiego, rawskiego, tomaszowskiego, łódzkiego- wschodniego, oraz brzezińskiego.

Nie zabrakło także przedstawicieli duchowieństwa na czele z księdzem podporucznikiem Jackiem Syjudem, Kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, a także Prawosławnym Kapelanem Wojewódzkim Policji w Łodzi księdzem podpułkownikiem Straży Granicznej Adamem Weremijewiczem. Obecni byli także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prezesi sądów rejonowych, prokuratorzy okręgowi i rejonowi. Dowódcy, komendanci, szefowie i dyrektorzy służb mundurowych. Przedstawiciele terenowych organów niezespolonej administracji rządowej. Przedstawiciele placówek oświatowych, reprezentanci innych instytucji działających na terenie powiatów biorących udział w uroczystości.

W uroczystości udział wzięli także: podinspektor Krzysztof Balcer, Przewodniczący Zarządu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów w Łodzi oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Jarosław Olbrychowski.

W obchodach udział wzięła także kadra kierownicza komend biorących udział w uroczystości oraz emerytowani policjanci.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinspektorowi Sławomirowi Litwinowi, po którym wciągnięto na maszt flagę państwową oraz odegrano hymn państwowy. Podczas uroczystości minutą ciszy upamiętniono także poległych na służbie policjantów.

W imieniu wszystkich komendantów współorganizatorów uroczystości, głos zabrał mł. insp. Mariusz Siejka, który podziękował i wyraził uznanie dla codziennej służby policjantów, dzięki którym wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zwrócił uwagę, że policjant to wyjątkowy zawód, dla wyjątkowych ludzi, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych, są praworządni i mają nieposzlakowaną opinię.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sześcioro policjantów otrzymało brązową odznakę Zasłużony Policjant.

W korpusie oficerów starszych awanse otrzymało dwoje policjantów.

W korpusie oficerów młodszych, na wyższe stopnie służbowe zostało awansowanych pięcioro funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów, awanse otrzymało 22 policjantów.

W korpusie podoficerów awansowanych zostało 20 funkcjonariuszy

W korpusie szeregowych wyższe stopnie służbowe otrzymało 10 policjantów.

Podczas uroczystości Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, insp. Krzysztof Dąbrowski- Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz mł. insp. Mariusz Siejka- Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, otrzymali medale 30-lecia NSZZP. Natomiast asp. szt. Mirosław Wołąkiewicz z opoczyńskiej policji, otrzymał medal nadany mu z okazji 100-lecia powstania Policji.

Następnie głos zabrał Marszałek Senior Antoni Macierewicz, który podziękował policjantom za codzienną, oddaną służbę, podkreślając jak istotną rolę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców każdego dnia pełnią policjanci. W imieniu obecnych samorządowców, głos zabrał Starosta Opoczyński Marcin Baranowski.

Słowa uznania dla codziennej służby policjantów wypowiedział nadinspektor Sławomir Litwin Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, który podkreślił jak wielkim szacunkiem i uznaniem darzy każdego policjanta, który zakładając mundur stoi na straży bezpieczeństwa obywateli w naszym regionie.

Zwieńczeniem uroczystości, była defilada Kompanii Honorowej.

 

 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Policjanci podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
 • Odznaczenia wręczone podczas Obchodów Międzypowiatowych Święta Policji 2023.
Powrót na górę strony