Informacje

Pomoc psychologiczna w przeciwdziałaniu przemocy i agresji w rodzinie, szkole oraz życiu codziennym

W ramach realizacji projektu powstałego przy współpracy Komendy Powiatowej policji powiatu łódzkiego wschodniego i Urzędu Miejskiego w Koluszkach wyłonionego do realizacji przez MSWiA w ramach programu ,,Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, odbyła się konferencja dotycząca pomocy psychologicznej w przeciwdziałaniu przemocy i agresji.

Konferencja odbyła się w dniu 16 grudnia 2016 roku na terenie Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach. W konferencji udział wzięło około 100 osób w tym duże grono policjantów z KPP Łódź-Wschód, którzy w codziennej pracy bezpośrednio stykają się z problematyką przemocy i agresji, oraz zajmują się zwalczaniem tych negatywnych zjawisk. Spotkanie to moderowane było przez Pełnomocnika Burmistrza Koluszek ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Małgorzatę Szyszkę – Nowak. Prelegentami konferencji byli eksperci w swoich dziedzinach, cieszący się międzynarodowym uznaniem prof. Jerzy Vetulani, prof. Jan Chodkiewicz oraz certyfikowany psychoterapeuta PTP - Jolanta Pyka. Konferencja trwała kilka godzin i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony jej uczestników, którzy wykorzystując obecność wybitnych ekspertów zadawali nurtujące ich pytania związane ze sposobami rozpoznawania, diagnozowania oraz zapobiegania przemocy i agresji na różnych płaszczyznach życia człowieka. Prelegenci spotkali się z miłymi podziękowaniami za poświęcony czas i przekazaną wiedzę. Podziękowania, były kierowane również do osób, które w sposób bezpośredni lub piośredni przyczyniły się do realizacji przedmiotowej konferencji. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy, którzy podobnie jak policjanci, na co dzień mają lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą mieć styczność z patologicznymi zachowaniami lub ofiarami takiego zachowania, mieli możliwość wzajemnego przedyskutowania tematyki przy poczęstunku zorganizowanym przez Urząd Miejski w Koluszkach.