Informacje

Odprawa roczna w koluszkowskiej komendzie

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyła się odprawa roczna, która miała na celu podsumowanie służby pełnionej przez policjantów w roku 2023 na terenie powiatu oraz analizę aktualnego stanu bezpieczeństwa. W odprawie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej i kadry kierowniczej z powiatu Łódzkiego Wschodniego.

29 lutego 2024 roku w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach odbyła się odprawa roczna, która miała na celu podsumowanie pracy policjantów i osiągniętych przez nich celów. Komendant Powiatowy Policji insp. Cezary Kacprzak rozpoczął naradę i podsumował 12 miesięcy pełnionej służby przez policjantów powiatu Łódzkiego Wschodniego. W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza komendy oraz przedstawiciele władz samorządowych i straży pożarnej. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Koluszki Pan Waldemar Chałat, Burmistrz Miasta Tuszyn Pan Witold Małecki, Zastępca Burmistrza Gminy Rzgów Pani Monika Pawlik, Wójt Gminy Brójce Pan Radosław Agaciak, Wójt Gminy Andrespol Pan Dariusz Kubus, Wójt Gminy Nowosolna Pan Piotr Szcześniak, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach st. bryg. Krzysztof Supera.
Po oficjalnym przywitaniu gości Pan Komendant insp. Cezary Kacprzak przedstawił osiągnięte wyniki poszczególnych wydziałów, oraz działania profilaktyczne i doborowe w jakich uczestniczyli policjanci na terenie powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023. Wskaźnik wykrywalności przestępstw w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wyniósł 75,84%. Omówiono również stan bezpieczeństwa na drogach. W minionym roku na terenie powiatu Łódzkiego Wschodniego doszło do 70 wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób, a 93 zostały ranne. Pan Komendant omówił również działania w zakresie profilaktyki i promujące zawód policjanta. Oprócz podania wyników w liczbach, wspomniał także o czynniku mającym wpływ na stan bezpieczeństwa mieszkańców, jakim były podjęte działania prewencyjne i profilaktyczne przez policjantów. Podczas swojego przemówienia Komendant Powiatowy Policji insp. Cezary Kacprzak podziękował funkcjonariuszom za ich służbę i zaangażowanie. Słowa podziękowania skierował również do zaproszonych gości, dzięki dobrej współpracy z samorządami i instytucjami policjanci wzbogacają się o narzędzia, które pomagają im w codziennej służbie.
Po prezentacji głos zabrali goście, którzy podkreślali dotychczasową współpracę na bardzo dobrym poziomie, jak również składali podziękowania wszystkim policjantom na terenie powiatu za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie. Nie zabrakło wymiany poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń w kontekście dalszej współpracy z samorządami na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego w powiecie Łódzkim Wschodnim.
mł. asp. Aneta Kotynia

 

  • Policjanci i samorządowcy siedzą przy stołach na dużej sali.
  • Policjanci i samorządowcy siedzą przy stołach na dużej sali.
Powrót na górę strony