Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Ułatwienia dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Ułatwienia dla osób głuchoniemych:
Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego, osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ulicy 11 Listopada 62 F w Koluszkach w godzinach 7.30 – 15.30.
Komunikować się z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego za pomocą:
•    faksu - numer 047 842 12 10
•    poczty elektronicznej - komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
•    telefonicznie ( za pośrednictwem osoby przybranej) na numer (47) 842 12 13
•    w sytuacja nagłych wysyłając SMS na numer 607 617 103
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KWP w Łodzi na tę okoliczność.
Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN). Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Powrót na górę strony