Kierownictwo

Komendanci

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

inspektor Cezary Kacprzak

Inspektor Cezary Kacprzak urodził się w 1974 roku i jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w listopadzie 1994 roku. Swoje pierwsze kroki stawiał w Komendzie Rejonowej Policji Łódź - Bałuty, a w latach 1999-2015 był związany z Komendą Miejską Policji w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Kryminalnej II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi;
 •  Naczelnik Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji
 •  w Łodzi;
 • Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu  II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi;
 • Komendant Komisariatu Policji w Ozorkowie;
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Zgierzu;
 • od 2019 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu;
 • od 4.02.2023 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

 • Srebrny Medal „Za długoletnią służbę"
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant"
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

Sekretariat
Komendanta Powiatowego Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego
tel: (47) 842 12 13
fax: (047) 842 12 10
e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO


młodszy inspektor Sebastian Augustyniak

Młodszy inspektor Sebastian Augustyniak służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku. Ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Początkowo służył w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi. Od 1999 roku związany był z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach, gdzie pełnił służbę w pionie kryminalnym. Od 2004 roku służbę pełnił w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie w 2019 roku objął stanowisko kierownicze jako Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego. Od samego początku związany jest z pionem kryminalnym. Od 2021 roku młodszy inspektor Sebastian Augustyniak pełni funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Sekretariat
Komendanta Powiatowego Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego
tel: (47) 842 12 13
fax: (047) 842 12 10
e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony