Twój dzielnicowy

Twój dzielnicowy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego od dawna dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy z mieszkańcami.

Wspólne działanie mundurowych i lokalnej społeczności, wymiana informacji i spostrzeżeń, wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa poprzez skuteczniejsze zwalczanie i zapobieganie przestępstwom.

Z uwagi na powyższe przygotowaliśmy dla Państwa przedmiotową zakładkę pn.,,TWÓJ DZIELNICOWY", w której umieszczono niezbędne informacje dotyczące pracy dzielnicowych. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania i wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa Nas wszystkich.

Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:


1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Więcej informacji dotyczących zadań wykonywanych przez ,,dzielnicowych" znajdą Państwo w Rozdziale 4 :

Zarządzenie nr 5 

Komendanta Głównego Policji  z dnia 20 czerwca 2016 r.

  w sparwie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 link do strony KGP : http://edziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2016/26/akt.pdf

 

U W A G A ! ! !

Chcesz wiedzieć jak wyglada Twój Dzielnicowy ?

-  wybierz zkaładkę reprezentującą gminę, w której zamieszkujesz a nastepnie wejdź w nią poprzez kliknięcie

( foto z wizerunkami dzielnicowych pod opisem rejonów )

 

 

Powrót na górę strony