Gmina Nowosolna

Gmina Nowosolna

Dzielnicowy na teren Gminy Nowosolna:

R E J O N  IV

st. asp. Sebastian Sobczyk – PP Andrespol   (tel. 42 213 20 07, tel.kom. 516 433 954) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości: teren gminy Nowosolna

W każdy wtorek w godz 09:00 - 13:00 asp. Sebastian Sobczyk interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, Łódź.

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III na okres od 01.08.2022  do  31.01.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Przekraczanie dozwolonej prędkości na obszarze sołectwa Plichtów

Zakładany cel do osiągnięcia: 

Zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie następstw przekraczania prędkości.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

  1. Wyrywkowe okresowe pomiary prędkości na terenie sołectwa z wykorzystaniem funkcjonariuszy obsługujących sprzęt pomiarowy będący na wyposażeniu WRD KPP płw.

Działania prowadzone w sposób wyrywkowy przez cały okres funkcjonowania priorytetu.

  1. Spotkanie z mieszkańcami sołectwa oraz konsultacje z pracownikami UG Nowosolna odpowiedzialnymi za właściwe oznakowanie dróg gminnych.
  2. UG Nowosolna – sprawdzenie właściwego oznakowania dróg na terenie sołectwa i uzupełnienie brakujących znaków informujących o ograniczeniu prędkości na jego obszarze.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

  1. WRD KPP płw – kontrole prędkości w miejscach oznaczanych na KMZB oraz w miejscach wskazywanych przez mieszkańców sołectwa
  2. UG Nowosolna – kontrola i ewentualne uzupełnienie oznakowania drogi

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Spotkania z mieszkańcami sołectwa oraz przedstawicielami władz samorządowych, zamieszczenie informacji o planie priorytetowym na stronie KPP płw. Za pośrednictwem pracowników UG Nowosolna umieszczenie informacji na profilach społecznościowych gminy oraz na gminnej tablicy informacyjnej.

 

  • DZIELNICOWY GMINY NOWOSOLNA

  • Dzielnicowy rejonu IV gm. Nowosolna - st. asp. Sebastian Sobczyk
Powrót na górę strony