Gmina Nowosolna - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Nowosolna

Gmina Nowosolna

Dzielnicowy na teren Gminy Nowosolna:

R E J O N  III

st. asp. Sebastian Sobczyk – PP Andrespol  ( tel. 42-213-20-07, tel.kom. 516 433 954) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości: teren gminy Nowosolna

W każdy wtorek w godz 09:00 - 13:00 asp. Sebastian Sobczyk interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, Łódź.

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III na okres od 01.02.2021  do  31.07.2021 r.

 Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Nadmierna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ,,Smog" poprzez ogrzewanie domów paliwem niskiej jakości lub odpadami.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Gminy Nowosolna, prowadzenie kontroli z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych służących do pomiaru zawartości substancji szkodliwych.

  • DZIELNICOWY GMINY NOWOSOLNA

  • Dzielnicowy rejonu III gm. Nowosolna - asp. Sebastian Sobczyk