Gmina Nowosolna

Gmina Nowosolna

Dzielnicowy na teren Gminy Nowosolna:
R E J O N  II
młodszy aspirant Artur Niźnikowski – Posterunek Policji w Andrespolu   (telefon: 47 842 10 93, komórkowy 516 433 954), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.andrespol3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: teren gminy Nowosolna.
W każdy wtorek w godzinach 09:00 - 13:00 młodszy aspirant Artur Niźnikowski interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy Nowosolna, ulica Rynek Nowosolna 1, Łódź.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023  do 31 stycznia 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Głównym zagrożeniem w rejonie służbowym jest przekraczanie dozwolonej prędkości na obszarze sołectwa Plichtów.
Zakładany cel do osiągnięcia: zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie następstw przekraczania prędkości.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: wyrywkowe okresowe pomiary prędkości na terenie sołectwa z wykorzystaniem funkcjonariuszy obsługujących sprzęt pomiarowy będący na wyposażeniu wydziału ruchu drogowego tutejszej komendy, spotkanie z mieszkańcami sołectwa oraz konsultacje z pracownikami Urzędu Gminy Nowosolna, sprawdzenie właściwego oznakowania dróg na terenie sołectwa i uzupełnienie brakujących znaków informujących o ograniczeniu prędkości na jego obszarze.

 

  • DZIELNICOWY GMINY NOWOSOLNA

Powrót na górę strony