Gmina Tuszyn

Gmina Tuszyn

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Tuszyn:
R E J O N  VIII
młodszy aspirant Hubert Gadułka – Komisariat Policji w Tuszynie (telefon: 47 842 14 12, komórkowy: 516 433 962), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.tuszyn1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl.
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje teren miasta Tuszyn, ulice: Jana Pawła II, Rzgowska, Noworzgowska, Parkowa, Zwierzyńskiego, Żeromskiego, Piotrkowska, Plac 1000-lecia, Wschodnia, Źródlana, Młynkowa, Modlicka, Strzelecka, Strażacka, Sportowa, Turystyczna, Tylna, Brzezińska, Blokowa, Wysoka, Łowicka, Kocha, Poprzeczna, Łódzka, Świętokrzyska, Chojniak, Chmielna, Stodolniana, Łąkowa, Piaskowa, Piotrkowska, Pszczelna, Polna, Ogrodowa, Wł. Jagiełły, Osiedlowa, Ogrodzonka, Wielkopole, Leśna, Kaczeńcowa, Kępica, Słoneczna, Południowa, Wąska, Szymanowskiego, Zielona, Żwirki Wigury, 3 Maja, Lelewela, Sowińskiego, Chłopickiego, Pułaskiego, Domowicza, Poniatowskiego, Bema, Molenda, Piotra Skargi, Chrobrego, Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Batorego, Sobieskiego, Karłowicza, Poddębina, Wyspiańskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Prusa, Krótka, Kopernika, Letniskowa, Wczasowa, Świerczewskiego, Brzozowa, Pabianicka, Sosnowa, Antonówka, K.Ściegiennego, Cmentarna, Starościańska, Hetmańska, Górecka, Poprzeczna, Niedas.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023 roku  do  31 stycznia 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: w rejonie tym dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, nieobyczajnych wybryków, zakłóceń ciszy nocnej oraz demoralizacji nieletnich. Dochodzi tam do grupowania się osób spożywających alkohol. W pobliżu parku w niewielkiej odległości od siebie znajduje się kilka sklepów monopolowych, co ułatwia dostęp do alkoholu.
Zakładany cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 50%, niedopuszczenie do wzrostu zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w odniesieniu do I półrocza 2023 roku, uzyskanie dodatkowych możliwości w zakresie obsługi monitoringu miejsckiego, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców całego miasta a w szczególności parku miejskiego.
Proponowane działania wraz z terminem realizacji poszczególnych etapów/zadań: spotkania informacyjne z właścicielami sklepów, informowanie o zakazie sprzedaży osobą nieletnim oraz znajdującym się pod wpływem alkoholu, spotkania z uczniami szkół, informowanie ich o konsekwencjach spożywania alkoholu, propagowanie zdrowego trybu życia, bezwzględne reagowanie ma przestępstwa i wykroczenia.

R E J O N  IX
starszy aspirant  Mariusz Krysiak – Komisariat Policji w Tuszynie (telefon: 47 842 14 12 , komórkowy: 516 433 958), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.tuszyn2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Modlica, Żeromin, Tuszynek Majoracki, Zofiówka, Rydzynki, Bądzyń, Górki Małe, Wola Kazubowa, Dylew, Szpital Tuszynek, ul. Szpitalna, Szczukwin, Jutroszew, Gabrów, Mąkoszyn, Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki, Wodzinek, Syski, Głuchów, Kruszów, Górki Duże.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: głównym zagrożeniem jest spożywanie alkoholu i dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków w rejonie sklepów spożywczych.
Zakładany cel do realizacji: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu i zakłócenia porządku publicznego w rejonie sklepu oraz usytuowanych w pobliżu obiektów użyteczności publicznej poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Proponowane działania wraz z terminem realizacji poszczególnych etapów/zadań: spotkania profilaktyczne z mieszkańcami, informowanie o konsekwencjach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń na bieżąco, zwiększenie ilości służb obchodowych na terenie miejscowości, spotkania z właścicielami sklepów. Dyslokowanie służb w zakrożonym rejonie.

 

  • DZIELNICOWI GMINY TUSZYN

  • Policjant w granatowym mundurze stoi na tle kolorowego baneru.
    Dzielnicowy rejonu gminy Tuszyn - starszy aspirant Mariusz Krysiak
  • Policjant w mundurze.
    Dzielnicowy miasta Tuszyn - młodszy aspirant Hubert Gadułka
Powrót na górę strony