Informacje

,,BEZPIECZNE 24 H” pod patronatem Komendanta KPP Łódź-Wschód

Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski, wspólnie z Łódzkim Towarzystwem Pedagogicznym i Burmistrzem Miasta Tuszyna objął patronat nad ,,Konferencją – BEZPIECZNE 24 H”, poświęconej roli domu rodzinnego, szkoły i środowiska lokalnego w ochronienie dziecka przed zagrożeniami. Organizatorem konferencji była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie.

Konferencja pn. ,,BEZPIECZNE 24 H” odbyła się w dniu 16 marca br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie. Patronat nad konferencją objął Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski, wspólnie z Łódzkim Towarzystwem Pedagogicznym i Burmistrzem Miasta Tuszyna. Partnerami konferencji zostało wiele instytucji, które na co dzień zajmują się profilaktyką i ochroną bezpieczeństwa najmłodszych.  Głównym celem konferencji było przedstawienie diagnozy poziomu bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie, podjęcie dyskusji nad zakresami odpowiedzialności domu rodzinnego, szkoły i środowiska lokalnego za bezpieczeństwo dziecka oraz wypracowanie wspólnych przykładowych rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń.

Konferencja była przedsięwzięciem całodniowym,  w którym aktywny udział wzięli policjanci z Wydziału ds. Nieletnich, Profilaktyki Społecznej i Patologii Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Tuszynie.

Poprowadzili oni zajęcia dla uczniów tuszyńskiej podstawówki, dotyczące między innymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństw w sieci i zapobieganiu cyberprzemocy oraz o zapobieganiu przemocy rówieśniczej.

W godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty dla nauczycieli, prowadzone przez koluszkowskich policjantów na temat narkotyków i dopalaczy, ich rozpoznawania i sposobów zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży. Prelegentami spotkań, zostali również dzielnicowi rejonu I w gm. Tuszyn mł.asp. Łukasz Kosmala , i rejonu II w gm. Tuszyn mł.asp. Mariusz Krysiak, którzy prócz profilaktyki skierowanej przeciwko doplaczom i innym środkom psychoaktywnym,  promowali również nową koncepcję pełnienia służby przez dzielnicowych wdrażaną w ramach programu MSWiA ,,Dzielnicowy bliżej nas”,  oraz zachęcał do korzystania z aplikacji ,,Moja komenda”,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” .

Ponadto partnerzy konferencji przeprowadzili szereg zajęć profilaktycznych mającym na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów tuszyńskiej podstawówki w tym zajęcia z pierwszej pomocy, bezpieczeństwa nad wodą i samoobrony.